PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

ANUNTURI DE ACHIZITIE                                                                                Anunt

COMUNA FRECATEI cu sediul in localitatea Frecatei, str. Principala, nr. 63, judetul Tulcea, cod fiscal 4508657, tel./fax 0240548291, email: primaria_frecatei@yahoo.com, anunta ca pe data de 29.11.2019, ora 12:00, la sediul Primariei comunei Frecatei, va avea loc concesionarea prin licitatie publica cu strigare a unui numar de 12 loturi de teren amplasate in intravilanul localitatii Cataloi, comunei Frecatei, avand urmatoarele suprafete dupa cum urmeaza:

- Teren in suprafata de 678 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1527, înscris în C.F. 35219, LOT 1A in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 612 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1528, înscris în C.F. 35206, LOT 2A in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35287, LOT 1 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35288, LOT 2 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35289, LOT 3 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 879 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35290, LOT 4 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1285 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35292, LOT 6 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35293, LOT 7 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35294, LOT 8 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35295, LOT 9 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35296, LOT 10 in vederea construirii de locuinte;
- Teren in suprafata de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, T 37, P A 1552, înscris în C.F. 35297, LOT 11 in vederea construirii de locuinte;

Documentatia de atribuire se poate obtine zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00, persoana de contact Cergau George Cosmin, in baza unei solicitari scrise, contra cost.
Pretul se poate achita la casieria primariei sau cu ordin de plata. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22.11.2019.
Data limita de depunere a ofertelor 29.11.2019, ora 11.00. Licitatia va avea loc in data de 29.11.2019, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Frecatei.
Anuntul a fost facut public astazi 13.09.2019, la sediul primariei, pe siteul de internet al acesteia si intr-un ziar local.

PRIMAR, Ec. Marian NAIMAN
    
                                                                                Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea , intentioneaza sa contracteze urmataoarele servicii:
1. Studiul geotehnic – întocmit conform prevederilor legale la data prezentei, care să pună în evidență în principal:
    * natura terenului de fundare;
    * adancimea de fundare;
    * presiunea admisibilă;
    * nivelul mediu al pânzei de apă freatică.
2. Plan de ridicare topografică cu cote de nivel și marcarea obiectivului de investiții;
3. Expertiză tehnică, întocmită conform modificărilor și reglementărilor tehnice în vigoare la această dată; pentru obiectivele de invetitii : a) Reconstructie podet DS 1090 sat Cataloi, b) Reconstructie podet sat Frecatei (Agrocom) si c) Reconstructie podet str Zambilei sat Posta .    Relatii telefon 0240548248 - primar Ec. Naiman Marian
    


                                                                                Anunt
                                                                  
Primaria comunei Frecatei conform HCL, intentioneaza sa achizitioneze servicii de actualizarea a proiectului tehnic , expertiza tehnica si audit energetic pentru : Scoala primara Telita comuna Frecatei jud. Tulcea , relatii telefon 0240548428 , Primar Ec. Naiman Marian.

                                                                               Anunt

Avand in vedere publicarea LISTEI PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE din Fondul de Dezvoltare si Investitii prin Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 267/17.09.2019, comuna Frecatei judetul Tulcea intentioneaza sa concesioneze serviciul public de distributie gaze naturale in vederea implementarii proiectului : ""Înființare distribuție gaze naturale în comuna Frecatei Judetul Tulcea " Primar Ec. Naiman Marian relatii telefon 0240548248 sau e-mail : primar_frecatei@yahoo.ro
 
                                                                               Anunt

Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii si lucrari de : Studii fezabilitate etc, proiectare si executie pentru obiectivul : Alimentare cu apa potabila strada scolii in satul Cataloi jud. Tulcea. Relatii telefon 0240548248, primar ec. Naiman Marian

             
                                                                              Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneze servicii si lucrari de : Studii fezabilitate etc, proiectare si executie pentru obiectivul :Repararea si consolidarea gardului ce imprejmuieste cimitirul din localitatea Cataloi, Relatii telefon 0240548248, primar ec. Naiman Marian                                                                              Anunt

Primaria Frecatei jud. Tulcea, intentioneaza sa concesioneze prin licitatie publica cariere piatra in satele Cataloi , Frecatei , Posta si Telita.

Primar. Ec. Marian Naiman

Primaria Comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa contracteze servicii de consultanta si proiectare pentru montare parcuri fotovoltaice (turbina) cu putere de 250 kw sau 500 kw sau, 750 kw sau 1 mw in vederea reducerii costurilor la energia electrica si termica accesand fonduri europene nerambursabile, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Frecatei. Mentionam ca plata serviciilor se va face in conformitate cu prevederile contractului la indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii : -in functie de alocarile de resurse financiare multianual ; din momentul in care Autoritatea de Management comunica in scris benefeciarului selectia spre finantare a proiectului (" CLAUZA DE SUCCES") si dupa primirea primei transe de plata in contul beneficiarului ,etc.
Relatii tel/fax 0240548291 - Primar Ec Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneaze servicii ce deriva din calitatea sa de diriginte de santier pentru obiectivul " Extindere Retea canalizare in comuna Frecatei , jud. Tulcea " urmare a prevederilor H.C.L (hotararea consiliului local) din data de 12.04.2019 si adreselor 724/31.01.2018 si din data de 08.04.2014. Relatii telefon 0240548248.
Primar ec. Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea , intentioneaza sa contracteze servicii de organizarea achizitiilor publice pentru realizarea : Proiectarea(PT, DTAC etc) si executia lucrarilor privind Infiintare Distributie Gaze Naturale in comuna Frecatei , judetul Tulcea - cu clauza suspensiva si de succes.
Primar Ec. Naiman Marian

Anunt


Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare tehnica si detalii executie pentru obiectivul de investitii : Reabilitare dispensar medical uman sat Posta , com Frecatei , jud. Tulcea, relatii telefon 0240548428, primar Naiman Marian

Anunt


Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa contracteze servicii - intructaj dansuri populare, relatii telefon 0240548428- primar Naiman Marian


Anunt


Primaria comunei Frecatei , jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneze servicii de transport si intins piatra in comuna Frecatei. Relatii telefon 0240548428.

Anunt


Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea ,intentioneaza sa achizitioneze piatra 0-50 , 6-18 etc pentru reparatii drumuri stradale si de exploatare ale comunei. relatii tel 0240548428 - primar Naiman MarianAnunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneaze servicii Asistenta tehnica, pentru obiectivul " Extindere Retea canalizare in comuna Frecatei , jud. Tulcea " urmare a prevederilor H.C.L (hotararea consiliului local) din data de 12.04.2019 si adreselor 722/31.01.2018 si din data de 08.04.2019 si 18.04.2019 Relatii telefon 0240548248. Primar ec. Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii de organizare achizitie publica in vederea acordari concesiuni serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale , proiectare si executia lucrarilor obiectivului "Infiintarea retelei de distributia gazelor naturale in comuna Frecatei jud. Tulcea'' relatii tel 0240548248 , primar Ec Naiman MarianAnunt Detalii Primaria Frecatei intentioneaza sa contracteze servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate/D.A.L.I [...]
Anunt Detalii servicii de consultanta si proiectare panouri fotovoltaice