PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

ANUNTURI DE ACHIZITIE

                                                                        Anunt

Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii si lucrari de : Studii fezabilitate etc, proiectare si executie pentru obiectivul : Alimentare cu apa potabila strada scolii in satul Cataloi jud. Tulcea. Relatii telefon 0240548248, primar ec. Naiman Marian

             
                                                                        Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneze servicii si lucrari de : Studii fezabilitate etc, proiectare si executie pentru obiectivul :Repararea si consolidarea gardului ce imprejmuieste cimitirul din localitatea Cataloi, Relatii telefon 0240548248, primar ec. Naiman Marian                                                                        Anunt

Primaria Frecatei jud. Tulcea, intentioneaza sa concesioneze prin licitatie publica cariere piatra in satele Cataloi , Frecatei , Posta si Telita.

Primar. Ec. Marian Naiman

Primaria Comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa contracteze servicii de consultanta si proiectare pentru montare parcuri fotovoltaice (turbina) cu putere de 250 kw sau 500 kw sau, 750 kw sau 1 mw in vederea reducerii costurilor la energia electrica si termica accesand fonduri europene nerambursabile, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Frecatei. Mentionam ca plata serviciilor se va face in conformitate cu prevederile contractului la indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii : -in functie de alocarile de resurse financiare multianual ; din momentul in care Autoritatea de Management comunica in scris benefeciarului selectia spre finantare a proiectului (" CLAUZA DE SUCCES") si dupa primirea primei transe de plata in contul beneficiarului ,etc.
Relatii tel/fax 0240548291 - Primar Ec Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneaze servicii ce deriva din calitatea sa de diriginte de santier pentru obiectivul " Extindere Retea canalizare in comuna Frecatei , jud. Tulcea " urmare a prevederilor H.C.L (hotararea consiliului local) din data de 12.04.2019 si adreselor 724/31.01.2018 si din data de 08.04.2014. Relatii telefon 0240548248.
Primar ec. Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea , intentioneaza sa contracteze servicii de organizarea achizitiilor publice pentru realizarea : Proiectarea(PT, DTAC etc) si executia lucrarilor privind Infiintare Distributie Gaze Naturale in comuna Frecatei , judetul Tulcea - cu clauza suspensiva si de succes.
Primar Ec. Naiman Marian

Anunt


Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare tehnica si detalii executie pentru obiectivul de investitii : Reabilitare dispensar medical uman sat Posta , com Frecatei , jud. Tulcea, relatii telefon 0240548428, primar Naiman Marian

Anunt


Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa contracteze servicii - intructaj dansuri populare, relatii telefon 0240548428- primar Naiman Marian


Anunt


Primaria comunei Frecatei , jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneze servicii de transport si intins piatra in comuna Frecatei. Relatii telefon 0240548428.

Anunt


Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea ,intentioneaza sa achizitioneze piatra 0-50 , 6-18 etc pentru reparatii drumuri stradale si de exploatare ale comunei. relatii tel 0240548428 - primar Naiman MarianAnunt

Primaria comunei Frecatei jud. Tulcea intentioneaza sa achizitioneaze servicii Asistenta tehnica, pentru obiectivul " Extindere Retea canalizare in comuna Frecatei , jud. Tulcea " urmare a prevederilor H.C.L (hotararea consiliului local) din data de 12.04.2019 si adreselor 722/31.01.2018 si din data de 08.04.2019 si 18.04.2019 Relatii telefon 0240548248. Primar ec. Naiman Marian


Anunt

Primaria comunei Frecatei intentioneaza sa achizitioneze servicii de organizare achizitie publica in vederea acordari concesiuni serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale , proiectare si executia lucrarilor obiectivului "Infiintarea retelei de distributia gazelor naturale in comuna Frecatei jud. Tulcea'' relatii tel 0240548248 , primar Ec Naiman MarianAnunt Detalii Primaria Frecatei intentioneaza sa contracteze servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate/D.A.L.I [...]
Anunt Detalii servicii de consultanta si proiectare panouri fotovoltaice