PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

BUGET

   * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local pe anul 2006 -
» Dare de seama la data de 31.12.2010 - Comuna Frecatei, jud. Tulcea
» Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei, jud. Tulcea - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea(22.03.2011) - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare (22.03.2011) - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare (22.03.2011) - pe anul 2011
» Dare de seama - 31.03.2011
» HCL Nr. 16/2011 privind rectificarea bugetului local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - pe anul 2011
» Indicatori buget - venituri si cheltuieli - trimestrul I anul 2011
» Dare de seama - la data de 30.06.2011
» Indicatori buget local - trimestrul II 2011
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - la data de 11.08.2011
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - la data de 23.09.2011
» HCL Nr. 33/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala din venituri proprii - pe anul 2011
» Indicatori buget local - 2011
» Bilant - trimestrul III 2011
» Detaliere cheltuieli buget local - trimestrul III 2011
» Detalierea cheltuielilor - Institutii finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - trimestrul III 2011
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - trimestrul III 2011
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - trimestrul III 2011
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - trimestrul III 2011
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul III 2011
» Situatia fluxurilor de trezorerie - trimestrul III 2011
» HCL Nr. 37/2011 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - 23 noiembrie 2011
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Bugetul local - la data de 05.12.2011
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - trimestrul IV 2011
» HCL Nr. 42/2011 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2011
» Cont executie buget - Venituri - la data de 31.12.2011
» Cont executie buget - Cheltuieli - la data de 31.12.2011
» Cont executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - la data de 31.12.2011
» Cont executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Cheltuieli - la data de 31.12.2011
» Contul rezultat patrimonial - la data de 31.12.2011
» Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale - la data de 31.12.2011
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor fixe amortizabile - la data de 31.12.2011
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2011
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2011
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2011
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2011
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - la data de 31.12.2011
» Indicatori bugetari - Venituri
» Indicatori bugetari - Cheltuieli
» HCL Nr. 5/2012 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al com. Frecatei, jud. Tulcea - pe anul 2012
» Bugetul local al com. Frecatei, jud. Tulcea - pe anul 2012
» Bugetul local - pe anul 2012
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2012
» Bugetul local - aprilie 2012
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - aprilie 2012
» Dare de seama - la data de 31.03.2012
» Indicatori buget - 2012
» HCL Nr. 26/2012 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2012
» Dare de seama - la data de 30.06.2012
» Bugetul local pe anul 2012 - la data de 16.07.2012
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pentru anul 2012
» Indicatori bugetari - pe anul 2012
» Situatii financiare - la data de 30.06.2012
» Bugetul local - la data de 16.07.2012
» Bugetul local al comunei Frecatei, jud. Tulcea - la data de 05.09.2012
» Indicatori bugetari - Cheltuieli
» Indicatori bugetari - Venituri
» Proces verbal nr.4080/01.11.2012 - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
» Bugetul local pe anul 2012 - la data de 09.01.2013.
» Bugetul local pe anul 2012 - la data de 09.01.2013 - II
» Dare de seama - 31.01.2013
» Dare de seama - 31.01.2012 - 2
» Indicatori bugetari - venituri
» Indicatori bugetari - cheltuieli
» Bugetul local - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Bugetul local - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 - II
» Bugetul local mic - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Indicatori sinteza - Venituri la data de 31.03.2013
» Indicatori sinteza - Cheltuieli la data de 31.03.2013
» Nota explicativa - La bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2013
» Indicatori bugetari - Comuna Frecatei
» Bugetul Rectificat - conform HCL 73/23.08.2013
» Dare de seama - Tr. III P. I
» Dare de seama - Tr. III P. II
» Dare de seama - Tr. III P. III
» Dare de seama - Tr. III P. VI
» Indicatori sinteza Venituri - Cheltuieli - 30.09.2013
» Buget rectificat - la data de 22.11.2013
» Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentr investitii publice si a creditelor bugetare aferente - la data de 25.11.2013
» Bugetul local pe anul 2013 si estimare pentru anii 2014-2016 - la data de 22.11.2013
» Bugetul local pe anul 2013 - Sectiunea de functionare - la data de 21.11.2013
» Bugetul local pe anul 2013 - Sectiunea de dezvoltare - la data de 22.11.2013
» Bugetul rectificat la data de 17.12.2013 - conform HCL Nr. 112/17.12.2013
» Bugetul local pe anul 2013 - sectiunea de functionare
» Venituri - Comuna Frecatei 31.12.2013
» Cheltuieli - Comuna Frecatei 31.12.2013
» Dare de seama trim. IV - la data de 31.12.2013
» Bug local nr.1 - pe anul 2014
» Buget local nr. 2 - pe anul 2014
» Dare de seama - trimestrul I
» Indicatori - trimestrul I
» Rectificare buget nr. 3 - pe anul 2014
» Buget local nr. 4 - pe anul 2014 P. I
» Buget local nr. 4 - pe anul 2014 P. II
» Buget local nr. 4 - pe anul 2014 P. III
» Buget local nr. 4 - pe anul 2014 P. IV
» Dare de seama - trimestrul II
» Buget rectificat V -
» Indicatori venituri - trimestrul II 2014
» Buget Nr. 6 -
» Proiect de buget -
» Proiect de buget rectificat - p.1
» Proiect de buget rectificat - p.2
» Buget local nr. 8 - pe anul 2014
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare -
» HCL nr.87/2014 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2014
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/2014 - Bugetul de venituri si cheltuieli 2014
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 87/2014 - Lista de investitii rectificata cu finantare din bugetul local si activitate autofinantata
» Cont de executie - Balanta Sintetica - luna Septembrie 2014
» Cont de Executie - Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia activelor si datoriilor, Bilant
» Cont de Executie - Venituri-Cheltuieli
» Cont de Executie - al bugetului local 30.09.2014
» Indicatori - Venituri, Cheltuieli
» HCL nr. 98/05.12.2014 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2014
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Bugetul local - pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
» Bugetul local pe anul 2014 - sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local - pe anul 2014
» Anexa la Bugetul local nr. 10 -
» ANEXA 2 la bugetul local nr. 10 - sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
» Indicatori trimestrul IV - pe anul 2014
» Dare de seama - la data de 31.12.2014
» Buget Local nr. 1 - pe anul 2015
» Rectificare buget nr. 36 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Indicatori -
» Dare de seama - 31.03.2015
» Rectificare de buget - conform H.C.L 44/30.04.2015
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Bugetul local - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare
» HCL nr. 64/26.06.2015 - privind rectificarea bugetului local si a fondului de investitii pe anul 2015
» Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 - cu finantare de la bugetul local si transferuri B.S - B.L rectificata conform HCL nr. 64/26.06.2015
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Posta - fonduri APDRP c.f contract finantare nr. C413322011223829602/07.03.2014
» Reparatii retele distributie si aductiune apa potabila - lot A2 Cataloi
» Buget local - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare la data de 29.06.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare la data de 29.06.2015
» Indicatori de venituri - 31.07.2015
» Dare de seama - Trimestrul II 2015
» Buget rectificat - Nr. 5
» Bilant - Cont de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala si Situatia unor indicatori
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea de functionare - 23.10.2015
» Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - la data de 23.10.2015
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea de dezvoltare - 23.10.2015
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea de functionare - 23.10.2015
» Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - Comuna Frecatei - 23.10.2015
» Dare de seama trimestriala - la data de 30.09.2015
» HCL nr. 95/23.10.2015 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» Indicatori pe trimestrul III anul 2015 - la data de 30.09.2015
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2015
» Buget local - Primaria Comunei Frecatei 2015
» Buget local 2 - Primaria Comunei Frecatei 2015
» Buget local 3 - Primaria Comunei Frecatei 2015
» Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.09.2015
» HCL nr. 110/27.11.2015 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» Buget local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - la data de 02.12.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare - 02.12.2015
» Buget local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - la data de 02.12.2015 - Primaria Frecatei
» Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 - cu finantare de la bugetul local si transferuri B.S.-B.L. rectificata conform HCL nr. 110/27.11.2015
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» HCL nr. 119/15.12.2015 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» LIsta Pozitiei "alte cheltuieli de investitii defalcata pe categorii de bunuri" - HCL 119/15.12.2015
» Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - 15.12.2015
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de functionare 15.12.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare 15.12.2015 comuna Frecatei
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - comuna Frecatei - 01.02.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» HCL nr. 4/28.01.2016 - privind aprobaea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei, jud. Tulcea pe anul 2016
» Anexa 1 - la HCL nr. 4/28.01.2016
» Anexa 2 - la HCL nr. 4/28.01.2016
» Anexa 3 - la HCL nr. 4/28.01.2016
» Venituri si Cheltuieli - comuna Frecatei
» Bilant - 31.12.2015
» Buget - comuna Frecatei
» Buget - comuna Frecatei, jud. Tulcea
» Cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare 31.12.2015
» Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 31.12.2015
» Cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare 31.12.2015
» Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 31.12.2015
» Cont de executie al institutiilor publice - finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de dezvoltare 31.12.2015
» Cont de executie al institutiilor publice - finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare 31.12.2015
» Cont de executie - a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2015
» Cont de rezultat patrimonial - anexa 2 31.12.2015
» Cont de rezultat patrimonial - anexa 2 - 31.12.2015, primaria Frecatei
» Cont de executie patrimonial - 31.12.2015
» Declaratie - 31.12.2015
» Detalirea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de dezvoltare 31.12.2015
» Detalirea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de functionare 31.12.2015
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.12.2015
» Nota Explicativa - la bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2015
» Plati Restante - la data de 31.12.2015
» Situatie actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului roman - la data de 31.12.2015
» Situatie actiuni/parti sociale detinute direct/indirect - de unitatile administrative-teritoriale la operatori economici
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2015
» Situatie activelor fixe neamortizabile - 31.12.2015
» Situatie active si datorii institutii publice din administratia locala - 31.12.2015
» Situatie fluxuri de trezorerie - 31.12.2015
» Situatie fluxuri de trezorerie - anexa 2
» Situatie fluxuri de trezorerie - anexa 3
» Situatie fluxuri de trezorerie - 31.12.2015, primaria Frecatei
» Situatia unor indicatori referitori la protecia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2015
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2015
» Situatie plati aferente - din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la data de 31.12.2015
» Situatie plati efectuate - 31.12.2015
» Situatie plati efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 31.12.2015
» Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului - 31.12.2015
» Venituri si cheltuieli bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - 31.12.2015
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare - 01.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare - 01.03.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare - 01.03.2016 - Frecatei, Tulcea
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa Categoriei de Investitii - comuna Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 15/29.02.2016 - privind modificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» Anexa 1 - la HCL nr. 15/29.02.2016
» Anexa 3 - la HCL nr. 15/29.02.2016
» Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 - cu finantare de la bugetul local si transferuri B.S.-B.L. rectificata conform HCL nr. 15/29.02.2016
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare - aferente la data de 29.02.2016/HCL 15 cu finantare de la bugetul local si transferuri BS-BL
» Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de functionare - Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de dezvoltare - Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de dezvoltare
» Programul de investitii publice pe grupe de investii si surse de finantare - Programul de investitii publice
» Fisa categoriei de investitii - Fisa categoriei de investitii
» Fisa categoriei de investii 2 - Fisa cate
» Buget rectificat - Nr. 4
» Contul de executie - trimestrul I 31.03.2016
» Indicatorii aferenti executiei bugetului local - pe trimestul I anul 2016
» Buget rectificat - conform H.C.L nr. 44/19.05.2016
» Buget local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Buget local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» HCL nr. 24/16.08.2016 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» Anexa 1 - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Anexa 2 - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Anexa 3 - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Anexa 1A - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Anexa 5 - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Anexa 6 - la HCL nr. 24/16.08.2016
» Bugetul local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - Primaria Frecatei
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019 2
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare 2
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - judetul Tulcea
» Bilant - 30.09.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2016
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2016
» Plati restante - 30.09.2016
» Situatia centralizata - a arieratelor bugetului general al unitatii
» Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului - rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
» Situatia - unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri - Sectiunea de functionare 30.09.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri - Sectiunea de functionare 30.09.2016
» Bilant - 30.06.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2016
» Nota explicativa referitoare la contul de rezultat patrimonial - 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2016
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.06.2016
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2016
» Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlu 56 si titlul 58) - la data de 30.06.2016
» Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 30.06.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.06.2016
» Plati restante - 30.06.2016
» Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale - la data de 30.06.2016
» Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii - la finalele perioadei
» Situatia platilor efectuate la titlul 65"Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" - la data de 30.06.2016
» Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat - 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli - Sectiunea de functionare 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local-venituri - Sectiunea de functionare 30.06.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.06.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de functionare 30.06.2016
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 30.06.2016
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea de functionare 30.06.2016
» HCL nr. 50/11.11.2016 - privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016 + Anexe
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - primaria Frecatei
» Reabilitare scoala - primaria Telita, com. Frecatei, jud. Tulcea
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare- primaria Frecatei
» Bugetul local pe anul 2016 - al comunei Frecatei
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Indicatori aferenti - executiei bugetului local
» Darea de seama - 31.12.2016
» Buget local pe anul 2016 - Estimari pentru anii 2017-2019
» Buget local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Buget local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de funtionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Tulcea - Nr. 56306/28.04.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Nota explicativa - la bilantul contabil incheiat la data de 31.03.2017
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.03.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetulului Tulcea
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - 30.06.2017
» Contul de executie al bugetului local - Sectiunea de functionare 30.06.2017
» Catre, A.J.F.P. Tulcea - Nr. 02/18.07.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate publica - a judetului Braila
» Buget rectificat - Nr. 5
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bilant - 30.09.2017
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - judetul Tulcea
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de dezvoltare
» Dare de seama - 31.12.2017
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Tulcea - 52362/14.02.2018
» Situatii financiare - trim 4, 2017
» Dare de seama - 31.03.2018
» Buget rectificat - HCL 42/04.05.2018
» Dare de seama 30.06.2018 -
» Buget rectificat HCL 76/13.07.2018 -
» Buget rectificat conform HCL 102/18.09.2018 Comuna Frecatei jud. Tulcea -
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Darea de seama - septembrie 2018
» Activitatea de trezorerie - trimestrul III
» Rectificarea Bugetara -
» Buget - venituri si cheltuieli rectificat
» Bugetul pe venituri si cheltuieli - rectificat conform HCL 156/18.12.2018
» Darea de seama - 31.12.2019
» Indicatori executie buget - trimestrul I
» Bugetul local pe anul 2019 -
» Darea de seama - 2019
» Darea de seama - 30.06.2019
» Bugetul de venituri si cheltuieli - rectificat, aprobat conform HCL 109/06.09.2019
» Dare de seama - trimestrul III 2019
» Buget rectificat 136 din 06.11.2019 - partea I
» Buget rectificat 136 din 06.11.2019 - partea II
» Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat conform - HCL nr. 140/21.11.2019
» Darea de seama - 2019
» Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020
» Dare de seama TR I-I -
» Dare de seama trim 1-2 -
» Dare de seama trim 1-3 -
» Bugeet rectificat - VOL I-II
» Buget - venituri si cheltuieli nr. 3
» Bugetul local pe anul 2020 - pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20213
» Bugetul local pe anul 2020 - sectiunea functionare
» Bugetul local pe anul 2020 - sectiunea dezvoltare
» HCL nr. 75/06.07.2020 -
» DDS TRIM II - VOL 1
» DDS TRIM II - VOL 2
» DDS TRIM II - VOL 3
» DDS TRIM II - VOL 4
» Buget rectificat - 31.07.2020
» Buget de venituri si cheltuieli rectificat - 28.08.2020
» Buget rectificat - nr. 7
» DDS TRIM III -
» Buget rectificat - HCL 116/18.11.2020
» Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat conform HCL nr. 147/23.12.2020 -
» BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI I 2021 -
» BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI II 2021 -
» BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI III 2021 -
» DARE DE SEAMA TRIMESTRUL I 2021 -
» DARE DE SEAMA TRIMESTRUL II 2021 -
» DARE DE SEAMA TRIMESTRUL IV2020 -
» Buget venituri si cheltuieli rectificat - HCL 98/18.08.2021
» Buget venituri si cheltuieli rectificat conf. - HCL nr. 101/24.09.2021
» Buget de venituri si cheltuieli rectificat conform HCL 116/21.10.2021 -
» DARE DE SEAMA TRIMESTRUL III - 30.09.2021 -
» Buget venituri si cheltuieli rectificat CONF. HCL nr. 129/19.11.2021 -
» BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CF HCL 138/03.12.2021 -
» BVCcf HCL 142/22.12.2021 -