PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  ARAGEA DUMITRU
          4.  BURCUS NICOLAI
          5.  CALENIC PETRE
          6.  CASIAN MARIN
          7.  CERGAU STEFAN
          8.  DESPINA VIORICA
          9.  DUMITRACHE STELA
        10.  IORGA VIRGIL
        11.  MOROIANU GHEORGHE
        12.  MITU PAUL
        13. PATRASCHU GHERGHINA
        14. TANASE VASILE
        15. TUDOR ION

       

Fisiere:

» 2014
» HCL nr. 01 din 10.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, Jud. Tulcea pentru perioada ianuarie-martie 2014
» HCL nr. 02 din 10.01.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 03 din 10.01.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2013
» Anexa 1 la HCL nr. 03 din 10.01.2014
» HCL nr. 04 din 10.01.2014 prrivind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2013
» HCL nr. 05 din 10.01.2014 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2014, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea
» HCL nr. 06 din 10.01.2014 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei, pentru anul scolar 2014-2015
» HCL nr. 07 din 10.01.2014 privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de amenajare a teritoriului si urbanismului, intre Comuna Frecatei si Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania
» HCL nr. 08 din 10.01.2014 privind darea acordului de utilizare a Drumului de exploatere 621 pentru accesul la obiectivul de investiti "Construire cartier rezidential Cataloi", beneficiar Marcu Viorel - Daniel
» HCL nr. 09 din 23.01.2014 privind alegerea presedintelui sedintei extraordinare din 23 ianuarie 2014
» HCL nr. 10 din 23.01.2014 privind actualizarea pct. 23 din Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 6/2010 [...]
» HCL nr. 11 din 23.01.2014 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafete de teren in favoarea A.B.A "Dobrogea Litoral"
» HCL nr. 12 din 23.01.2014 privind aprobarea radierii debitului datorat de SC GEANI PANCOF SRL din evidenta fiscala a compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Frecatei
» HCL nr. 13 din 23.01.2014 privind inventarierea in domeniul public al Comunei Frecatei a unor drumuri stradale situate in intravilanul localitatii Cataloi
» HCL nr. 14 din 07.02.2014 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, Judetul Tulcea pe anul 2014
» HCL nr. 15 din 07.02.2014 pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2013
» HCL nr. 16 din 07.02.2014 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada noiembrie-decembrie 2013
» HCL nr. 17 din 07.02.2014 pentru completarea Anexelor 1 si 2 din HCL nr. 5/2011 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL nr. 18 din 07.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Statie de transformare, drumuri de acces si racord la SEN" - "Modernizare drumuri de exploatare si acces in statia de transformare", comuna Frecatei Jud. Tulcea - beneficiar
» HCL nr. 19 din 27.03.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru lunile ianuarie si februarie 2014
» HCL nr. 20 din 27.03.2014 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2014
» HCL nr. 21 din 27.03.2014 privind revocarea "HCL nr. 11/23.01.2014 "pentru aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafete de teren in favoarea A.B.A. "Dobrogea Litoral"
» HCL nr. 23 din 27.03.2014 privind aprobarea intocmirii P.T.+S.F. pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare monument memorial+constructie si cimitir italian cu reabilitare si modernizare drum acces DS1, localitatea Cataloi
» HCL nr. 24 din 27.03.2014 privind aprobarea intocmirii P.T.+S.F. pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea si modernizarea strazilor din localitatile Cataloi, Frecatei, Posta si Telita
» HCL nr. 25 din 27.03.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru perioada aprilie-iunie 2014
» HCL nr. 26 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitie "Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir, localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» HCL nr. 27 din 27.05.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru lunile martie si aprilie 2014
» HCL nr. 28 din 27.05.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Camin pentru pensionari D+P+1+M, sat Posta, comuna Frecatei, jud. Tulcea - beneficiar Muntean Maria si Muntean Mircea
» HCL nr. 29 din 27.05.2014 privind aprobarea modificarii art.1 alin. (2) din HCL nr. 08/2013 pentru insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ [...]
» HCL nr. 30 din 27.05.2014 privind schimbarea locatiei spatiului cu destinatia de C.M.I Dr. LEAHU TUDOR, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 6007/28.12.2012
» HCL nr. 31 din 27.05.2014 privind aprobarea intocmirii P.T. si D.T.A.C. pentru obiectivul de investitie Amenajare spatiu agrement si loc de joaca pentru copii, modernizare gard ce imprejmuieste Caminul Cultural si Scoala din localitatea Telita, respe
» HCL nr. 32 din 27.05.2014 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului de card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 27.05.2014 - Regulament card parcare pentru persoane cu handicap
» HCL nr. 33 din 27.05.2014 pentru modificarea HCL nr. 26/17.04.2014 privind aprobarea cofinantarii a proiectului de investitie Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi [...]
» HCL nr. 34 din 27.05.2014 privind inventarierea in domeniul public al Comunei Frecatei a trotuarelor de pe strada Principala din localitatea Cataloi, comuna Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL nr. 35 din 27.05.2014 pentru actualizarea pozitiei 36 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/15.11.2013 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL Nr. 36 din 27.05.2014 pentru completarea HCL nr. 18/07.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Statie de transformare, drumuri de acces si racord la SEN [...]
» HCL Nr. 37 din 27.05.2014 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Modernizare 1,3 (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 38 din 03.06.2014 privind rectificarea bugetului loacal si a listei de investitii pe anul 2014
» HCL Nr. 39 din 03.06.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reabilitarea si modernizare trotuare strada Principala, Cataloi
» Anexa 1 la HCL nr. 39 din 03.05.2014
» HCL nr. 40 din 03.06.2014 privind desemnarea a doi consilieri locali in vederea constituirii comisiei de avizare a programului de functionare a agentilor economici de pe raza comunei Frecatei
» HCL nr. 41 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, Jud. Tulcea pentru perioada iulie - septembrie 2014
» HCL nr. 43 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinta parter si imprejmuire sat Cataloi, Com. Frecatei, Jud. Tulcea, beneficiar Grigoras Florentin
» HCL nr. 42 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei Reabilitarea, modernizarea si doatarea asezamantului cultural (Camin Cultural) [...]
» Anexa 1 la HCL nr. 42 din 01.07.2014
» HCL nr. 43 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinta parter si imprejmuire sat Cataloi, Com. Frecatei, Jud. Tulcea, beneficiar Grigoras Florentin
» HCL nr. 44 privind inscrierea unor bunuri in inventarul domeniului public al comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL nr. 45 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada ianuarie - mai 2014
» HCL nr. 46 privind aprobarea intocmirii actualizarilor documentatiilor tehnico-economice in fazele SF+PT+DE+CS a investitiei Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 47 privind necesitatea efectuarii reparatiilor la retelele de distributie a apei potabile din localitatile Cataloi, Frecatei, Posta si Telita
» HCL nr. 48 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru lunile mai si iunie 2014
» HCL Nr. 49 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL Nr. 50 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului
» Anexa la HCL nr. 50 din 14.07.2014
» HCL Nr. 51 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2014
» HCL Nr. 52 privind stabilirea unor masuri pentru formarea si perfectionarea profesionala
» HCL Nr. 53 privind insusirea Acordurilor de parteneriat intre Comuna Frecatei. CMI Leahu Teodor si Scoala Gimnaziala Frecatei
» HCL Nr. 54 privind insusirea Contractelor de racordare nr. 133212802 din 19.05.2014, respectiv nr. 133212390 din 19.05.2014 incheiat intre Comuna Frecatei si SC Enel Distributie Dobrogea SA
» HCL Nr. 55 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice, actualizate, in faza Proiect Tehnic si DATAC pentru obiectivul de investitii "Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir in localitatea Cataloi, comuna Frecat
» HCL Nr. 56 privind aprobarea aderarii Comunei Frecatei prin Consiliul local al comunei Frecatei, la "Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara - ITI Delta Dunarii" Tulcea
» HCL Nr. 57 privind aderarea Comunei Frecatei prin Consiliul local al comunei Frecatei, la "Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Valea Telitei"
» HCL Nr. 58 privind aprobarea actualizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie,precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei "Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural (Camin Cultural)"
» HCL Nr. 59 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2014
» HCL Nr. 60 privind inventarierea unor terenuri in inventarul domeniului privat al comunei Frecatei, Jud. Tulcea, precum si stabilirea pe aceste terenuri a vetrei de stupina
» HCL Nr. 61 privind modificarea si completarea organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL Nr. 62 privind aprobarea "Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale" pe raza administrativ teritoriala a comunei Frecatei
» HCL Nr. 63 privind modificarea HCL Nr. 84 si 85 din 09.10.2013
» HCL Nr. 64 privind actualizarea masuratorilor unor suprafete de teren din izlazul comunei Frecatei
» HCL Nr. 65 cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii - SA IFN pentru proiectul finantat prin masura 41, submasura 322 "Renovarea si Dezv
» HCL nr.66/2014 privind modificarea art. 1 alin. 1 din HCL nr. 85/09.10.2013
» HCL nr. 67/2014 privind intocmirea documentatiei tehnico-economica si realizarea lucrarilor la proiectul de investitie - Reabilitare gard, amenajare spatiu agrement si locuri de parcare pe terenul aferent constructiei Dispensar uman Cataloi
» HCL nr. 68/2014 privind realizarea obiectivului - Complex Sportiv - in localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 69/2014 privind realizarea obiectivului - Complex Sportiv - in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 70/2014 privind aprobarea trecerii imobilului - Teren sport Frecatiei - din patrimoniulpublic al comunei Frecai in patrimonul privat al comunei Frecai si transmiterea in folosinta gratuita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
» HCL nr. 71/2014 privind transmiterea in folostinta gratuia a unor imobile, terenuri, catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii pe durata executiei lucrarilor pentru obiectivul - Complex sp
» HCL nr. 72/2014 privind acordarea unei diplome si a unui premiu in bani din bugetul local pe anul 2014 cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani la data de 23.08.2014, doamne Tantar Calina
» HCL nr. 73/2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru lunile iulie si august 2014
» HCL nr. 74/2014 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza Comunei Frecatei, jud. Tulcea care nu se supun inmatricularii
» Anexa 1 la HCL nr.74/2014
» HCL nr. 75/2014 privind realizarea proiectului - Dotarea Serviciului comunal de utilitati publice, intretinere drumuri comunale, spatii verzi, paza, iluminat s.a. - al comunei Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 76/2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comueni Frecatei pentru perioada 2014 - 2020
» HCL nr. 77/2014 privind darea acordului de principiu pentru accesul a S.C. Telekom Romania Communications S.A. in imobilul Scolii Generale Telita, proprietate publica a comunei Frecatei
» HCL nr. 78/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, jud. Tulcea pentru perioada octombrie - decembrie 2014
» HCL nr.79/2014 privind alegerea presedintelui sedintei extraordinare din 03.10.2014
» HCL nr. 80/2014 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltarea ale bugetului local al comunei in semestrul I pe anul 2014
» HCL nr. 82/2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL nr. 82/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, jud. Tulcea pentru perioada octombrie-decembrie 2014
» HCL nr. 83/2014 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii - Reabilitarea, mode
» HCL nr. 84/2014 privind modificarea HCL nr. 42/2014
» HCL nr. 85/2014 privind inventarierea in domeniul public al com. Frecatei a unui teren din intravilanul localitatii Telita, com. Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 86/2014 privind actualizarea pozitiilor 29, 30 si 31 dn anexa nr. 1 la HCL nr. 6/2010
» HCL nr. 87/2014 privind rectificarea bugetului ocal si a listei de investitii pe anul 2014
» HCL nr. 88/2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna septembrie
» HCL nr. 89/2014 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local in Consiliul de administratiei al Scolii Gimnaziale Frecatei
» HCL nr. 90/2014 privind desemnarea Sefului Serviciului Vountar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 91/2014 privind incetarea contractului de concesiune nr. 5485 din 26.08.2013 intre Consiliul Local Frecatei si dr. dr. Ruse Mihai-Daniel, prin acordul partilor
» HCL nr. 92/2014 privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2014-2015 pe reteaua drumurilor de interes local din com. Frecatei, jud. Tulcea
» Anexa la HCL nr. 92/2014
» HCL nr. 93/2014 privind aprobarea organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecati, jud. Tulcea
» HCL nr. 94/2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2014
» HCL nr. 95/2014 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1634 din 07.06.2011 incheiat intre Comuna Frecatei si Asociatia Crescatorilor de animale Frecatei
» HCL nr. 96/2014 privind stabilirea de masuri pentru indeplinirea obligatiilor ce revin Comunei Frecatei cu Privire la organizarea si desfasurarea executarii pedepselor si a masurilor neprivative de libertate
» Anexa la HCL nr. 96/19.11.2014
» 2013
» 2012