PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  CASIAN MARIN- CONSILIER LOCAL
          4.  CERGAU STEFAN- CONSILIER LOCAL
          5.  DAMIAN VASILE- CONSILIER LOCAL
          6.  DESPINA VIORICA- CONSILIER LOCAL
          7.  DUMITRACHE STELA- CONSILIER LOCAL
          8.  GHEORGHE MARIANA- CONSILIER LOCAL
          9.  MORARU IULIAN- CONSILIER LOCAL
        10.  PATRASCU GHERGHINA
        11.  CALENIC PETRE- CONSILIER LOCAL
        12.  COJOCARU NICULAI - CONSILIER LOCAL
        13.  STANCU TUDOR- CONSILIER LOCAL
        14. TANASE VASILE- CONSILIER LOCAL

Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/29.01.2018 privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2/29.01.2018 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar
» HCL nr. 3/29.01.2018 privind inscrierea in domeniul public a urmatoarelor obiective de investitii: [...]
» HCL nr. 4/29.01.2018 privind achizitionarea de hidranti pentru stingerea incendiilor si vane pentru inchidere in vederea crearii de presiune si volumului necesar de apa la hidranti
» HCL nr. 5/29.01.2018 privind insusirea adresei nr. 231/10.01.2018 [...]
» HCL nr. 6/29.01.2018 privind insusire contract de finantare nr. 3953/08.12.2017
» HCL nr. 7/29.01.2018 privind insusirea contractului de lucrari incheiat cu SC LEMACONS SRL
» HCL nr. 8/29.01.2018 prin care se ia act de procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate de Comuna Frecatei in perioada iulie-decembrie 2017
» HCL nr. 9/29.01.2018 privind aprobarea organizării si functionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecăţei, pentru anul şcolar 2018-2019
» HCL nr. 10/29.01.2018 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unei bonificatii persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 11/29.01.2018 privind achizitionarea de panouri publicitare in statiile de autobuz pentru a afisa harti cu strazile comunei Frecatei
» HCL nr. 12/29.01.2018 privind demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie a obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 13/29.01.2018 privind aprobarea de depunere a cererilor de finantare si intocmire PT, SF si DE a obiectivelor de investitii din Anexa 1 la prezenta hotarare
» HCL nr. 14/29.01.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 15/29.01.2018 privind intoducerea in folosinta a microbuzului cu nr. TL 04 CLF, pentru diverse transporturi
» HCL nr. 16/29.01.2018 privind plata sumei de 20.000 lei, reprezentand plata procesului-verbal de constatare
» HCL nr. 17/29.01.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie
» HCL nr. 18/14.02.2018 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru perioada martie 2018 – mai 2018
» HCL nr. 19/14.02.2017 pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2017
» HCL nr. 20/14.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2018
» HCL nr. 21/14.02.2018 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2017
» HCL nr. 22/14.02.2018 privind pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada septembrie-decembrie 2017
» HCL nr. 23/14.02.2018 privind aprobrea suplimentarii alocarilor bugetare fata de anul 2017 [...]
» HCL nr. 24/14.02.2018 privind revocarea HCL nr. 70/17.03.2017 [...]
» HCL nr. 25/14.02.2018 privind implementarea proiectului „Promovarea Diversitatii Culturale din comuna Frecatei, judetul Tulcea”
» HCL nr. 26/14.02.2018 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2018, catre Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea
» HCL nr. 27/14.02.2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei [...]
» HCL nr. 28/01.03.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 29/01.03.2018 privind aprobarea organizarii procedurilor de achizitie in temeiul Legii 98/2016 a obiectivului de investitii
» HCL nr. 30/02.04.2018 privind insusirea contractului nr. 8 din data de 05.03.2018 [...]
» HCL nr. 31/02.04.2018 privind dezmembrarea unor terenuri apartinand domeniului public din comuna Frecatei, judetul Tulcea [...]
» HCL nr. 32/02.04.2018 privind modificarea listei de investitii pe anul 2018
» HCL nr. 33/02.04.2018 privind aprobarea situatiei financiare a Societatii cu raspundere limitata Gospodarirea Apelor si Sevicilor Frecatei la data de 31.12.2017
» HCL nr. 34/02.04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unor servicii de instructaj dansuri pentru copii si adultii din localitatile aferente comunei Frecatei
» HCL nr. 35/02.04.2018 privind insusire contract de finantare nr. 1443; 1445;1446; 1447;1448/21.02.2018 si contract de finantare nr. 1804/05.03.2018
» HCL nr. 36/02.04.2018 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2018, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ITI DELTA DUNARII si Asociaţia G.A.L. Razim
» HCL nr. 37/02.04.2018 privind avizarea documentatiei in vederea demararii procedurilor de licitatie publica pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare [...]
» HCL nr. 38/02.04.2018 privind participarea cu cereri de finantare la apelul de proiecte axa prioritara 10 din POR/2018
» HCL nr. 39/02.04.2018 privind întocmirea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare birouri fost CAP Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea”
» HCL nr. 40/02.04.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Frecatei, județul Tulcea
» HCL nr. 41/04.05.2018 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru perioada iunie 2018 – august 2018
» HCL nr. 43/04.05.2018 privind insusire contract de finantare nr. 2579, 2580/22.03.2018
» HCL nr. 44/04.05.2018 privind desemnarea dlui. Naiman Marian – Primarul Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 45/04.05.2018 privind aprobarea protocolului de cooperare privind schimbul de informatii
» HCL nr. 46/04.05.2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru comuna Frecatei, județul Tulcea
» HCL nr. 47/04.05.2018 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2018
» HCL nr. 48/04.05.2018 privind inventarierea unor terenuri din comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 51/04.05.2018 privind întocmirea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii
» HCL nr. 52/04.05.2018 privind insusire contract de finantare nr. C0720R0I0041723800046/04.05.2018 incheiat cu Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale
» HCL nr. 53/15.05.2018 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2018
» privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 54/15.05.2018 privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 55/15.05.2018 privind întocmirea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii
» HCL nr. 56/15.05.2018 cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor
» HCL nr. 57/15.05.2018 privind aprobarea Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici
» HCL nr. 58/15.05.2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
» HCL nr. 60/20.06.2018 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2018
» HCL nr. 61/20.06.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecate
» HCL nr. 62/20.06.2018 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2018
» HCL nr. 63/20.06.2018 privind aprobarea acordului de colaborare privind monitorizarea proiectului [...]
» HCL nr. 64/20.06.2018 prin care se ia act de procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate de Comuna Frecatei in perioada ianuarie-mai 2018
» HCL nr. 65/20.06.2018 privind prelungirea contractului de munca a administratotului societatii SC GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR FRECATEI SRL [...]
» HCL nr. 66/20.06.2018 privind aprobarea Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei [...]
» HCL nr. 68/20.06.2018 privind aprobarea documentatiei in faza SF precum si a indicatorilor tehnico econimici ai obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 69/20.06.2018 privind imputernicirea primarului comunei Frecatei judetul Tulcea [...]
» HCL nr. 70/05.07.2018 privind aprobarea Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei [...]
» HCL nr. 71/05.07.2018 privind aprobare a D.A.L.I. actualizata, a indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului si Bugetul Cererii de Finantare [...]
» HCL nr. 73/05.07.2018 privind insusire contract de finantare nr. 1444/21.02.2018 [...]
» HCL nr. 74/05.07.2018 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 75/13.07.2018 privind aprobarea acordului de parteneriat nr. 1154/26.03.2018 [...]
» HCL nr. 77/13.07.2018 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2018, catre Asociatia Comunelor din Romania
» HCL nr. 78/13.07.2018 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali [...]
» HCL nr. 79/13.07.2018 privind insusire contract de finantare nr. C1920074A209423801003/2018 incheiat cu Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale
» HCL nr. 80/13.07.2018 privind acordul de principiu pentru inchirierea terenului
» HCL nr. 82/13.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „CONSTRUIRE COMPLEX AGRO-ALIMENTAR”
» HCL nr. 84/14.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
» HCL nr. 85/14.08.2018 privind diminuarea suprafetei numarului cadastral 33040 cuprins in inventarul domeniului privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 86/14.08.2018 privind dezmembrarea unor terenuri apartinand domeniului public din comuna Frecatei, judetul Tulcea,
» HCL nr. 87/14.08.2018 privind dezmembrarea unor terenuri apartinand domeniului privat din comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 88/14.08.2018 privind participarea cu cereri de finantare la apelul de proiecte in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 POCU/AP4/Pl9.ii/OS 42
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012