PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  ARAGEA DUMITRU
          4.  BURCUS NICOLAI
          5.  CALENIC PETRE
          6.  CASIAN MARIN
          7.  CERGAU STEFAN
          8.  DESPINA VIORICA
          9.  DUMITRACHE STELA
        10.  IORGA VIRGIL
        11.  MOROIANU GHEORGHE
        12.  MITU PAUL
        13. PATRASCHU GHERGHINA
        14. TANASE VASILE
        15. TUDOR ION

       

Fisiere:

» 2016
» HCL nr. 1/23.06.2016 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Frecatei
» HCL nr. 2/23.06.2016 privind constatare rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Frecatei
» HCL nr. 3/23.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Frecatei jud. Tulcea
» HCL nr. 5/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Frecatei
» HCL nr. 4/23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Frecatei
» HCL nr. 06/30.06.2016 priind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei
» HCL nr. 08/29.06.2016 privind delegarea primarului comunei Frecatei pentru a participa la sesiunile Adunarilor Generale ale organizatiilor la care ACoR este parte
» HCL nr. 09/30.06.2016 privind repararea si consolodarea gradului ce imprejmuieste Caminul Cultural Telita, care apartine domeniului privat al comunei Frecatei
» HCL nr. 10/30.06.2016 privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice in vederea recompartimentarii unor spatii din sediul Primariei Frecatei
» HCL nr. 11/30.06.2016 privind repararea retelei publice de alimentare cu apa din sat Posta str. Principala Ds 1224 Ds 1204 com. Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 12/30.06.2016 privind inventarierea in domeniul public al comunei Frecatei jud. Tulcea precum si detalierea unor drumuri din intravilanul satelor Cataloi, Frecatei, Posta si a unor drumuri din extravilanul comunei Frecatei
» HCL NR.26/30.03.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» Anexa 1 la HCL NR 26/30.03.2016
» Anex 2 la HCL NR 26/30.03.2016
» Anex 3 la HCL NR 26/30.03.2016
» HCL nr. 07/30.06.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Frecatei
» HCL NR 43/06.05.2016 privind modificarea listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 1/14.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 2/14.01.2016 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitie "Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi [...]
» HCL nr. 3/14.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 4/28.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, judetul Tulcea pe anul 2016
» HCL nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea organizarii si functioanrii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei , pentru anul scolar 2016-2017
» HCL nr. 6/28.01.2016 privind propunerea acodarii califactivului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pe anul 2015
» HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2016 la nivelul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei pentru perioada iulie - decembrie 2015
» HCL nr. 9/28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr.10/28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 11/28.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , confirm Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior
» HCL nr. 12/28.01.2016 privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza [...]
» HCL nr. 13/28.01.2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 1.500 mp situat in T 5, P Cc 108, Lot 4 [...]
» HCL nr. 14/29.02.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma tichetelor sociale[...]
» HCL nr. 15/29.02.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 16/29.02.2016 pentru aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar la 31 decembrie 2015
» HCL nr. 17/29.02.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frecatei judetul Tulcea
» HCL nr. 18/29.02.2016 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 961/2006 incheiat intre Consiliul local al comei Frecatei si SC Ucinyroti SRL Tulcea
» HCL nr. 19/29.02.2016 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti
» HCL nr. 20/29.02.2016 pentru aprobarea stabilirii unor masuri privind organizara evenimentului cultural "Fiii satului" la nivelul comunei Frecatei
» HCL nr. 21/29.02.2016 privind acordarea unor ajutoare materiale ce constau in obiecte de vestimentatie si rechizite necesare in procesul de educatie , elevilor Scolii Gimnaziale Frecatei[...]
» HCL nr. 22/29.02.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru [...]
» HCL nr. 23/29.02.2016 privind aprobarea infiintarii si editarii revistei bianuale "Frecatei , comuna mea"
» HCL nr. 24/29.02.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 4372/15.10.2001 , incheiat intre Consiliul local al comunei Frecatei si dl.Boicu Costica
» HCL nr. 25/29.02.2016 privind aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si gardurilor ale imobilelor aflate in proprietatea publica si privata a comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 26/30.03.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 27/30.03.2016 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si unor obiecte de inventar
» HCL nr. 28/30.03.2016 privind modificarea pct. 5 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/15.12.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
» HCL nr. 29/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru satbilirea metodologiei de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat[...]
» HCL nr. 30/30.03.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie[...]
» HCL nr. 31/30.03.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei[...]
» HCL nr. 32/30.03.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei[...]
» HCL nr. 33/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 34/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, jud. Tulcea" [...]
» HCL nr. 35/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, jud. Tulcea" - LOT 1 - sat Posta
» HCL nr. 36/30.03.2016 privind schimbarea locatiei spatiului cu destinatia de cabinet medical individual dr. Jurja Nicolae ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/01.03.2013
» HCL nr. 37/30.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei,judetul Tulcea pentru perioada aprilie - iunie 2016
» HCL nr. 38/18.04.2016 pentru aprobarea Protocolului cu privire la inregistrarea , deparazitarea , sterilizarea si gestionarea situatiei cainilor cu stapan sa fara stapan , dati spre adoptie
» HCL nr. 39/18.04.2016 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, precum si a personalului contractual
» HCL nr. 40/18.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Modernizare 1,3 km (asfaltate si trotuar) stazi - drum acces cimitir Cataloi"
» HCL nr. 41/18.04.2016 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitie "Construirea Gradinita cu program normal 2 Sali de grupa, loc. Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 42/06.05.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 112 si 120 din 22 decembrie 2014
» HCL nr. 43/06.05.2016 privind modificarea listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 44/19.05.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 45/19.05.2016 pentru prelungirea valabilitatii contractului nr. 15/06.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Frecatei , judetul Tulcea[...]
» HCL nr. 46/19.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei [...]
» HCL nr. 47/19.05.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei "Extindere retea de canalizare in comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012