PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  CASIAN MARIN- CONSILIER LOCAL
          4.  CERGAU STEFAN- CONSILIER LOCAL
          5.  DAMIAN VASILE- CONSILIER LOCAL
          6.  DESPINA VIORICA- CONSILIER LOCAL
          7.  DUMITRACHE STELA- CONSILIER LOCAL
          8.  GHEORGHE MARIANA- CONSILIER LOCAL
          9.  HALCIUC LUCHIAN- CONSILIER LOCAL
        10.  PATRASCU GHERGHINA
        11.  CALENIC PETRE- CONSILIER LOCAL
        12.  STANCU TUDOR- CONSILIER LOCAL
        13. TANASE VASILE- CONSILIER LOCAL

Fisiere:

» 2016
» HCL nr. 1/23.06.2016 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Frecatei
» HCL nr. 2/23.06.2016 privind constatare rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Frecatei
» HCL nr. 3/23.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Frecatei jud. Tulcea
» HCL nr. 5/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Frecatei
» HCL nr. 4/23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Frecatei
» HCL nr. 06/30.06.2016 priind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei
» HCL nr. 08/29.06.2016 privind delegarea primarului comunei Frecatei pentru a participa la sesiunile Adunarilor Generale ale organizatiilor la care ACoR este parte
» HCL nr. 09/30.06.2016 privind repararea si consolodarea gradului ce imprejmuieste Caminul Cultural Telita, care apartine domeniului privat al comunei Frecatei
» HCL nr. 10/30.06.2016 privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice in vederea recompartimentarii unor spatii din sediul Primariei Frecatei
» HCL nr. 11/30.06.2016 privind repararea retelei publice de alimentare cu apa din sat Posta str. Principala Ds 1224 Ds 1204 com. Frecatei, jud. Tulcea
» HCL nr. 12/30.06.2016 privind inventarierea in domeniul public al comunei Frecatei jud. Tulcea precum si detalierea unor drumuri din intravilanul satelor Cataloi, Frecatei, Posta si a unor drumuri din extravilanul comunei Frecatei
» HCL NR.26/30.03.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» Anexa 1 la HCL NR 26/30.03.2016
» Anex 2 la HCL NR 26/30.03.2016
» Anex 3 la HCL NR 26/30.03.2016
» HCL nr. 29/09.09.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 29/09.09.2016
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 29/09.09.2016
» HCL nr. 07/30.06.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Frecatei
» HCL NR 43/06.05.2016 privind modificarea listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 1/14.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 2/14.01.2016 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitie "Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi [...]
» HCL nr. 3/14.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 4/28.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, judetul Tulcea pe anul 2016
» HCL nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea organizarii si functioanrii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei , pentru anul scolar 2016-2017
» HCL nr. 6/28.01.2016 privind propunerea acodarii califactivului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pe anul 2015
» HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2016 la nivelul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei pentru perioada iulie - decembrie 2015
» HCL nr. 9/28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr.10/28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 11/28.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , confirm Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior
» HCL nr. 12/28.01.2016 privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza [...]
» HCL nr. 13/28.01.2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 1.500 mp situat in T 5, P Cc 108, Lot 4 [...]
» HCL nr. 14/29.02.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma tichetelor sociale[...]
» HCL nr. 15/29.02.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 16/29.02.2016 pentru aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar la 31 decembrie 2015
» HCL nr. 17/29.02.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frecatei judetul Tulcea
» HCL nr. 18/29.02.2016 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 961/2006 incheiat intre Consiliul local al comei Frecatei si SC Ucinyroti SRL Tulcea
» HCL nr. 19/29.02.2016 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti
» HCL nr. 20/29.02.2016 pentru aprobarea stabilirii unor masuri privind organizara evenimentului cultural "Fiii satului" la nivelul comunei Frecatei
» HCL nr. 21/29.02.2016 privind acordarea unor ajutoare materiale ce constau in obiecte de vestimentatie si rechizite necesare in procesul de educatie , elevilor Scolii Gimnaziale Frecatei[...]
» HCL nr. 22/29.02.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru [...]
» HCL nr. 23/29.02.2016 privind aprobarea infiintarii si editarii revistei bianuale "Frecatei , comuna mea"
» HCL nr. 24/29.02.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 4372/15.10.2001 , incheiat intre Consiliul local al comunei Frecatei si dl.Boicu Costica
» HCL nr. 25/29.02.2016 privind aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si gardurilor ale imobilelor aflate in proprietatea publica si privata a comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 26/30.03.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 27/30.03.2016 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si unor obiecte de inventar
» HCL nr. 28/30.03.2016 privind modificarea pct. 5 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/15.12.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
» HCL nr. 29/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru satbilirea metodologiei de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat[...]
» HCL nr. 30/30.03.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie[...]
» HCL nr. 31/30.03.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei[...]
» HCL nr. 32/30.03.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei[...]
» HCL nr. 33/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 34/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, jud. Tulcea" [...]
» HCL nr. 35/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, jud. Tulcea" - LOT 1 - sat Posta
» HCL nr. 36/30.03.2016 privind schimbarea locatiei spatiului cu destinatia de cabinet medical individual dr. Jurja Nicolae ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/01.03.2013
» HCL nr. 37/30.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei,judetul Tulcea pentru perioada aprilie - iunie 2016
» HCL nr. 38/18.04.2016 pentru aprobarea Protocolului cu privire la inregistrarea , deparazitarea , sterilizarea si gestionarea situatiei cainilor cu stapan sa fara stapan , dati spre adoptie
» HCL nr. 39/18.04.2016 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, precum si a personalului contractual
» HCL nr. 40/18.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Modernizare 1,3 km (asfaltate si trotuar) stazi - drum acces cimitir Cataloi"
» HCL nr. 41/18.04.2016 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitie "Construirea Gradinita cu program normal 2 Sali de grupa, loc. Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 42/06.05.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 112 si 120 din 22 decembrie 2014
» HCL nr. 43/06.05.2016 privind modificarea listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 44/19.05.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
» HCL nr. 45/19.05.2016 pentru prelungirea valabilitatii contractului nr. 15/06.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Frecatei , judetul Tulcea[...]
» HCL nr. 46/19.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei [...]
» HCL nr. 47/19.05.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei "Extindere retea de canalizare in comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012