PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  CASIAN MARIN- CONSILIER LOCAL
          4.  CERGAU STEFAN- CONSILIER LOCAL
          5.  DAMIAN VASILE- CONSILIER LOCAL
          6.  DESPINA VIORICA- CONSILIER LOCAL
          7.  DUMITRACHE STELA- CONSILIER LOCAL
          8.  GHEORGHE MARIANA- CONSILIER LOCAL
          9.  MORARU IULIAN- CONSILIER LOCAL
        10.  PATRASCU GHERGHINA
        11.  CALENIC PETRE- CONSILIER LOCAL
        12.  COJOCARU NICULAI - CONSILIER LOCAL
        13.  STANCU TUDOR- CONSILIER LOCAL
        14. TANASE VASILE- CONSILIER LOCAL

Fisiere:

» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012