PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  ARAGEA DUMITRU
          4.  BURCUS NICOLAI
          5.  CALENIC PETRE
          6.  CASIAN MARIN
          7.  CERGAU STEFAN
          8.  DESPINA VIORICA
          9.  DUMITRACHE STELA
        10.  IORGA VIRGIL
        11.  MOROIANU GHEORGHE
        12.  MITU PAUL
        13. PATRASCHU GHERGHINA
        14. TANASE VASILE
        15. TUDOR ION

       

Fisiere:

» 2015
» HCL nr. 1/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru perioada ianuarie - martie 2015
» HCL nr. 2/2015 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 3/2015 pentru modificarea HCL nr. 08/2013 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes
» HCL nr. 4/2015 pentru modificarea contractului cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu apa potabila aprobat la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 5/2015 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2014
» HCL nr. 6/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2014
» HCL nr. 7/2015 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015, catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii
» HCL nr. 8/2015 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei, pentru anul scolar 2015-2016
» HCL nr. 9/2015 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada iunie ‐ decembrie 2014
» HCL nr. 10/2015 cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA IFN pentru proiectul Dotarea serviciului comunal de utilitati publice, intre
» HCL nr. 11/2015 privind insusirea limitelor hotarului Unitatii Administrativ Teritoriale ale Comunei Frecatei precum si recunoasterea proceselor verbale de delimitare
» HCL nr. 12/2015 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 13/2015 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 14/2015 privind vanzarea prin incredintare directa a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei in suprafata totala de 1.735 m.p. avand nr. cad. 32257, C.F. 32257, situat in T 3, Cc 4, lot 6, aferent constructiei pe care o de
» HCL nr. 15/2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2015
» HCL nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, judetul Tulcea pe anul 2015
» HCL nr. 17/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 18/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.222 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 10, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea cons
» HCL nr. 19/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 11, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea cons
» HCL nr. 20/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 12, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 21/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 13, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 22/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 16.644 m.p., situat in T 3, P Cc 4, Lot 2, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 23/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 13.130 m.p., situat in T 3, P Cc 4, Lot 1, 3, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 24/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 6.740 m.p., situat in T 5, P Cc 108, Lot 1, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 25/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 11.407 m.p., situat in T 5, P Cc 108, Lot 2, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 26/2015 privind stabilirea dreptului de superficie in favoarea FEDERALCOOP TULCEA, Societatea Cooperativa de Consum de Gradul 1, proprietara a unei cladiri amplasate pe suprafata de teren de 1.363 mp, apartinand domeniului privat al comunei F
» HCL nr. 27/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Frecatei
» HCL nr. 28/2015 privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu medical din imobilul Dispensar uman Cataloi
» HCL nr.29/2015 privind abrogarea HCL nr. 8/2011 de stabilire a criteriilor pentru evaluarea veniturilor obtinute din utilizarea si vanzarea bunurilor mobile si imobile, precum si din activitatea de crestere si vanzare a animalelor din gospodariile po
» HCL nr. 30/2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2015, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior
» Anexa 1 la HCL nr. 30/2015
» HCL nr. 31/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 500 m.p., situat in intravilanul comunei, T 37, Cc 1526/1, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea construirii un
» HCL nr. 32/2015 privind stabilirea unor masuri de administrare a drumurilor de exploatere de pe raza comunei, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Frecatei
» HCL nr. 33/2015 privind constituirea comisiei de analiza si verificare a suprafetelor de teren a izlazului comunal, situat pe raza unitatii administrativ teritoriale, proprietate privata a comunei Frecatei, exploatate prin concesiune de catre Asociat
» HCL nr. 34/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 35/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru perioada aprilie - iunie 2015
» HCL nr. 36/2015 privind rectificarea bugetului pe anul 2015
» HCL nr.37/2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
» 2014
» 2013
» 2012