PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  ARAGEA DUMITRU
          4.  BURCUS NICOLAI
          5.  CALENIC PETRE
          6.  CASIAN MARIN
          7.  CERGAU STEFAN
          8.  DESPINA VIORICA
          9.  DUMITRACHE STELA
        10.  IORGA VIRGIL
        11.  MOROIANU GHEORGHE
        12.  MITU PAUL
        13. PATRASCHU GHERGHINA
        14. TANASE VASILE
        15. TUDOR ION

       

Fisiere:

» 2014
» HCL nr. 01 din 10.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, Jud. Tulcea pentru perioada ianuarie-martie 2014
» HCL nr. 02 din 10.01.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 03 din 10.01.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2013
» Anexa 1 la HCL nr. 03 din 10.01.2014
» HCL nr. 04 din 10.01.2014 prrivind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2013
» HCL nr. 05 din 10.01.2014 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2014, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea
» HCL nr. 06 din 10.01.2014 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei, pentru anul scolar 2014-2015
» HCL nr. 07 din 10.01.2014 privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de amenajare a teritoriului si urbanismului, intre Comuna Frecatei si Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania
» HCL nr. 08 din 10.01.2014 privind darea acordului de utilizare a Drumului de exploatere 621 pentru accesul la obiectivul de investiti "Construire cartier rezidential Cataloi", beneficiar Marcu Viorel - Daniel
» HCL nr. 09 din 23.01.2014 privind alegerea presedintelui sedintei extraordinare din 23 ianuarie 2014
» HCL nr. 10 din 23.01.2014 privind actualizarea pct. 23 din Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 6/2010 [...]
» HCL nr. 11 din 23.01.2014 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafete de teren in favoarea A.B.A "Dobrogea Litoral"
» HCL nr. 12 din 23.01.2014 privind aprobarea radierii debitului datorat de SC GEANI PANCOF SRL din evidenta fiscala a compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Frecatei
» HCL nr. 13 din 23.01.2014 privind inventarierea in domeniul public al Comunei Frecatei a unor drumuri stradale situate in intravilanul localitatii Cataloi
» HCL nr. 14 din 07.02.2014 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, Judetul Tulcea pe anul 2014
» HCL nr. 15 din 07.02.2014 pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2013
» HCL nr. 16 din 07.02.2014 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada noiembrie-decembrie 2013
» HCL nr. 17 din 07.02.2014 pentru completarea Anexelor 1 si 2 din HCL nr. 5/2011 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL nr. 18 din 07.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Statie de transformare, drumuri de acces si racord la SEN" - "Modernizare drumuri de exploatare si acces in statia de transformare", comuna Frecatei Jud. Tulcea - beneficiar
» 2013
» 2012