PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  CASIAN MARIN- CONSILIER LOCAL
          4.  CERGAU STEFAN- CONSILIER LOCAL
          5.  DAMIAN VASILE- CONSILIER LOCAL
          6.  DESPINA VIORICA- CONSILIER LOCAL
          7.  DUMITRACHE STELA- CONSILIER LOCAL
          8.  GHEORGHE MARIANA- CONSILIER LOCAL
          9.  HALCIUC LUCHIAN- CONSILIER LOCAL
        10.  PATRASCU GHERGHINA
        11.  CALENIC PETRE- CONSILIER LOCAL
        12.  COJOCARU NICULAI - CONSILIER LOCAL
        13.  STANCU TUDOR- CONSILIER LOCAL
        14. TANASE VASILE- CONSILIER LOCAL

Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/20.01.2017 privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2/20.01.2017 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI FRECATEI, JUDETUL TULCEA
» HCL nr. 3/30.01.2017 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali 2016
» HCL nr. 4/30.01.2017 privind modificarea anexei 10 din HCL nr. 58 [...]
» HCL nr. 5/30.01.2017 reparare sediu CAP Cataloi
» HCL nr. 6/30.01.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari de tip leasing financiar pentru achizitionarea unei vole
» HCL nr. 7/30.01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si accesului la Scoala Gimnaziala Cataloi
» HCL nr. 8/30.01.2017 privind aprobarea achizitionarii unei centrale termice la obiectivul de investitii Dispensar Uman Cataloi
» HCL nr. 9/30.01.2017 privind aprobarea de depunere a cererilor de finantare si intocmire PT, SF si DE a obiectivelor de investitii din Anexa 1 la prezenta hotarare
» HCL nr. 10/30.01.2017 privind detalierea puncte de lucru ale societatii comerciale [...]
» HCL nr. 11/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de faezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Extindere Camin Cultural Frecatei"
» HCL nr. 12/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Garaje Primaria Frecatei"
» HCL nr. 13/30.01.2017 privind repartizarea sumei de 907 mii lei defalcate pe fiecare podet in parte
» HCL nr. 14/30.01.2017 privind demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie pentru obiectivul de investitii "Reconstruire podet [...]"
» HCL nr. 15/30.01.2017 privind demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie pentru obiectivul de investitii "Reconstruire podet pe str. Iasomiei la Telita" [...]
» HCL nr. 16/30.01.2017 privind inscrierea in domeniul public a obiectivului de investitii: "MODERNIZARE 0.7 KM [...]"
» HCL nr. 17/30.02.2017 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2017 [...]
» HCL nr. 18/30.01.2017 privind aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si accesului la Scoala Gimnaziala Frecatei [...]
» HCL nr. 19/30.01.2017 privind achizitionarea unui sistem de supraveghere - TVCI in sat Cataloi [...]
» HCL nr. 20/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic in vederea construirii unei case (capela) mortuara in Parohia Cataloi
» HCL nr. 21/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic in vederea construirii unei case (capela) mortuara in Parohia Frecatei
» HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic in vederea construirii unei case (capela) mortuara in Parohia Posta
» HCL nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic in vederea construirii unei case (capela) mortuara in Parohia Telita
» HCL nr. 24/30.01.2017 privind demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie a obiectivului de investitii "Repararea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa [...]
» HCL nr. 26/30.01.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Bransarea Retea Gaze a Comunei Frecatei"
» HCL nr. 27/30.01.2017 privind achizitionarea unei statii de autobuz la intersectia strada Principala cu strada Salciilor din localitatea Telita
» HCL nr. 28/30.01.2017 privind achizitionarea echipament pentru parcul de joaca si mobilier in sat Telita
» HCL nr. 29/30.01.2017 privind achizitionarea echipament pentru parcul de joaca si mobilier in sat Cataloi
» HCL nr. 30/30.01.2017 privind achizitionarea echipament pentru parcul de joaca si mobilier in sat Frecatei
» HCL nr. 31/30.01.2017 privind construirea unei troite si/sau monument istoric, cu ciusmea la intersectia strada Principala cu strada Nemteasca in sat Cataloi
» HCL nr. 32/30.01.2017 privind consumurile de combustibil auto
» HCL nr. 33/30.01.2017 privind achizitionarea drapele si suporturi pentru steaguri stalpi pentru strazile principale din satele Cataloi, Frecatei, Posta si Telita
» HCL nr. 36/14.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 37/14.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Primara Telita [...]"
» HCL nr. 38/14.02.2017 privind achizitionarea piatra necesara intretinerii drumurilor publice [...]
» HCL mr. 39/14.02.2017 privind achizitionare servicii de transport, in temeiul art. 7 din Legea 98/2016
» HCL nr. 40/14.02.2017 privind executarea in regie proprie a lucrarilor de petruire strazi, drumuri de exploatare pe teritoriul comunei Frecatei ca si in anii precedenti
» HCL nr. 41/14.02.2017 privind incetarea contractului de concesiune nr. 961/16.03.2006 [...]
» HCL nr. 43/14.02.2017 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu apa potabila la nivelui societatii comerciale [...]
» HCL nr. 44/14.02.2017 pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2016
» HCL nr. 46/14.02.2017 privind participarea Comunei Frecatei la Programul "Investitii la nivelul Comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti"
» HCL nr. 47/14.02.2017 privind dezmembrarea unor terenuri din comuna Frecatei, jud. Tulcea, precum si inventarierea acestora in domeniul privat al comunei Frecatei
» HCL nr. 49/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare strasi de interes local in satele Frecatei, Cataloi, Posta si Telita, comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Extindere Retea Canalizare in comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 51/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Extindere Retea Canalizare in satul Telita, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 52/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare Sistem iluminat public sat Telita, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 53/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare sistem iluminat public sat Posta, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 54/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare sistem iluminat public sat Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 55/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare sistem iluminat public sat Frecatei, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 56/ 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Repararea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa [...]"
» HCL nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare punte pietonala a podului situat pe DN 22A [...]"
» HCL nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare podet pe strada Garii [...]"
» HCL nr. 59/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare podet pe strada Bradului in localitatea Posta, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 60/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare podet pe strada Scolii in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 61/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare podet pe strada Salciilor in localitatea Frecatei, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 62/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Imprejmuire si dotari Gradinita Frecatei, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 63/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Rebilitare dispensar medicina(uman) Frecatei, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 64/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare dispensar medicina (uman) Telita, comuna Frecatei, jud Tulcea"
» HCL nr. 65/17.03.20217 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare dispensar medical (uman) Posta, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 66/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Realizare cresa in localitatea Frecatei, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 67/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Scoala Gimnaziala din localitatea Telita, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 68/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Scoala Cataloi-nivel invatamant primar din localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 69/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Gradinita Posta, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 70/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Realizare cresa in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 71/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului "Modernizare strazi de interes local in satele Frecatei, Cataloi, Posta si Telita [...]"
» HCL nr. 73/17.03.2017 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016, catre Asociatia GAL Razim
» HCL nr. 74/17.03.2017 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Spatii Recreative in satele Frecatei si Cataloi [...]"
» HCL nr. 75/17.03.2017 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului Halciuc Luchian
» HCL nr. 76/20.03.2017 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru perioada martie 2017-mai 2017
» HCL nr. 77/20.03.2017 privind insusirea si aprobarea retea electrica si lampi iluminat publica al comunei Frecatei
» HCL nr. 78/20.03.2017 privind inregistrarea in contabilitate a retelei electrice si a lampilor de iluminat public al comunei Frecatei
» HCL nr. 81/20.03.2017 privind actualizarea indicatorilor la obiectivul de investitii "Repararea si Consolidare Gard Imprejmuire Camin Cultural Telita, judetul Tulcea"
» HCL nr. 83/20.03.2017 privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii "Amenajare invelitoare sediu CAP Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» HCL nr. 84/20.03.2017 privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii "Amenajare trotuare si amenajare a accesului la Scoala Gimnaziala Cataloi [...]
» HCL nr. 85/20.03.2017 privind completarea HCL nr. 12/30.06.2016 [...]
» HCL nr. 86/20.03.2017 privind aprobarea intocmirii unui deviz de lucrari cu privire la intretinere spatii verzi din domeniul public al comunei Frecatei [...]
» HCL nr. 87/20.03.2017 privind insusirea contractului nr. 1 din data de 01.03.2017 [...]
» HCL nr. 88/03.04.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MORARU IULIAN [...]
» HCL nr. 89/03.04.2017 privind aprobarea bugetului local propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei, judetul Tulcea pe anul 2017
» HCL nr. 90/03.04.2017 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2017 [...]
» HCL nr. 91/03.04.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere nr. 140/2693/31.05.2013 [...]
» HCL nr. 120/04.05.2017 proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 120
» HCL nr. 137/21.06.2017 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 137
» HCL nr. 151/25.07.2017 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017
» Anexa Nr. 1 la HCL nr. 151/25.07.2017
» HCL nr. 92/03.04.2017 privind achizitia de stalpi si lampi necesare repararii sistemului de iluminat pe str. Petuniilor, sat Frecatei, jud. Tuclea
» HCL nr. 93/03.04.2017 privind achizitia de stalpi si lampi necesare repararii sistemului de iluminat pe str. Principala la intrare in localitatea Cataloi, jud. Tuclea
» HCL nr. 94/03.04.2017 privind achizitia de stalpi si lampi necesare repararii sistemului de iluminat pe str. Principala intre localitatile Frecatei si Posta, jud, Tulcea
» HCL nr. 95/03.04.2017 privind achizitionarea de lampi-reflectoare si cabluri necesare repararii sistemului de iluminat din jurul BISERICII ORTODOXE CATALOI, jud. Tuclea
» HCL nr. 96/03.04.2017 privind achizitia de cablu si lampi necesar repararii sistemului de iluminat pe str. Carpenului, sat Telita, jud. Tulcea
» HCL nr. 97/03.04.2017 privind trecerea din domeniul public al comunei Frecatei in domeniul privat al comunei Frecatei a imobilelor [...]
» HCL nr. 102/06.04.2017 privind preluarea ca venit la bugetul local al Comunei Frecatei, judetul Tulcea a excedentului din executia bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 103/06.04.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare infrastructura stradala, intravilane comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» HCL nr. 104/06.04.2017 privind actualizarea cota TVA in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii aferent proiectului "Modernizare infrastructura stradala [...]"
» HCL nr. 108/06.04.2017 privind alegerea presedintelui sedintei de indata din 06.04.2017
» HCL nr. 110/04.05.2017 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2017 [...]
» HCL nr. 113/04.05.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor suprafete de teren [...]
» HCL nr. 114/04.05.2017 privind aprobarea contractarii in temeiul art. 7 din Legea 98/2016 [...]
» HCL nr. 115/04.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» HCL nr. 116/04.05.2017 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Frecatei pentru perioada 2014-2020
» HCL nr. 118/04.05.2017 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta
» HCL nr. 121/04.05.2017 privind aprobarea Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei "Reabilitare Scoala Primara Telita, comuna Frecatei, jud. Tulcea"
» HCL nr. 122/04.05.2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie [...]
» HCL nr. 124/17.05.2017 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru perioadele iunie 2017-august 2017
» HCL nr. 126/17.05.2017 privind aprobarea Detaliilor de Executie la obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 127/17.05.2017 privind insusirea acordului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice [...]
» HCL nr. 128/17.05.2017 privind inscrierea in domeniul public a obiectivului de investitii:"Gradinita cu program normal 2 Sali de grupa Frecatei [...]"
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012