PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  CASIAN MARIN- CONSILIER LOCAL
          4.  CERGAU STEFAN- CONSILIER LOCAL
          5.  DAMIAN VASILE- CONSILIER LOCAL
          6.  DESPINA VIORICA- CONSILIER LOCAL
          7.  DUMITRACHE STELA- CONSILIER LOCAL
          8.  GHEORGHE MARIANA- CONSILIER LOCAL
          9.  MORARU IULIAN- CONSILIER LOCAL
        10.  PATRASCU GHERGHINA
        11.  CALENIC PETRE- CONSILIER LOCAL
        12.  COJOCARU NICULAI - CONSILIER LOCAL
        13.  STANCU TUDOR- CONSILIER LOCAL
        14. TANASE VASILE- CONSILIER LOCAL

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/28.01.2019 privind aprobarea casarii unor miijloace fixe si a unor obiecte de inventar
» HCL nr. 2/28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» HCL nr. 3/28.01.2019 prin care se ia act de procese verbale [...]
» HCL nr. 4/28.01.2019 prin care se ia act de contractele incheiate [...]
» HCL nr. 5/28.01.2019 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali [...
» HCL nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare [...]
» HCL nr.7/28.01.2019 privind modificarea anexelor 9 si 10 [...]
» HCL nr. 8/28.01.2019 privind insusirea actului aditional nr. 3 [...]
» HCL nr. 9/28.01.2019 privind aprobarea documentatiilor si a rapoartelor de evaluare [...]
» HCL nr. 10/28.01.2019 privind aprobarea contractarii a unei persoane autorizate [...]
» HCL nr. 11/28.01.2019 privind stabilirea locului de parcare aferent Primariei [...]
» HCL nr. 12/28.01.2019 privind insusire Disp nr. 8/2019 [...]
» HCL nr. 13/28.01.2019 privind incetarea contractului de concesiune nr. 6/30.08.2018 [...]
» HCL nr. 14/28.01.2019 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice [...]
» HCL nr. 16/28.01.2019 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2019 [...]
» HCL nr. 17/28.01.2019 privind numirea noului administrator al societatii SC GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR FRECATEI SRL [...]
» HCL nr. 18/28.01.2019 privind participarea cu cereri de finantare la apelul de proiecte in cadrul Programului Operational [...]
» HCL nr. 19/28.01.2019 privind modificarea anexei 13 din HCL nr. 132/09.11.2018 [...]
» HCL nr. 20/28.01.2019 privind aprobarea documentatiior tehnico-economici [...]
» HCL nr. 21/28.01.2019 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice [...]
» HCL nr. 22/28.01.2019 privind aprobare strategie de contractare [...]
» HCL nr. 23/08.02.2019 privind aprobarea listei de investii 2019 [...]
» HCL nr. 24/08.02.2019 privind aprobarea rectificarii/cercetarii denumirii a obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 25/08.02.2019 privind aprobarea documentatiei din faza DALI [...]
» HCL nr. 26/22.03.2019 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru perioada martie 2019 - mai 2019
» HCL nr. 28/22.03.2019 privind acordarea unui mandat special [...]
» HCL nr. 29/22.03.2019 privind inventarierea unor terenuri din comuna Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 30/22.03.2019 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2019 [...]
» HCL nr. 31/22.03.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 32/22.03.2019 privind aprobarea listei de investitii 2019 cu finantare din bugetul local
» HCL nr. 33/22.03.2019 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice [...]
» HCL nr. 34/22.03.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 35/22.03.2019 privind insusirea unor adrese cu Scoala Gimnaziala Frecatei
» HCL nr. 36/22.03.2019 privind insusirea raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2018
» HCL nr. 37/22.03.2019 privind aprobarea taxei pentru punerea la dispozitia partidelor, a aliantelor electorale [...]
» HCL nr. 38/22.03.2019 privind transferarea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar catre Scoala Gimnaziala Frecatei
» HCL nr. 40/22.03.2019 privind intocmirea studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 41/22.03.2019 privind aprobarea executarii reparatiilor curente ale garajului primariei Frecatei [...]
» HCL nr. 42/22.03.2019 privind stabilirea modului de distribuire a pubelelor [...]
» HCL nr. 44/03.04.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei [...]
» HCL nr. 45/03.04.2019 pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2018
» HCL nr. 46/03.04.2019 privind insusirea contractelor incheiate de Comuna Frecatei in perioada 01.01.2019-31.03.2019
» HCL nr. 47/03.04.2019 privind insusirea proceselor verbale de receptie [...]
» HCL nr. 48/03.04.2019 privind aprobarea documentatiei in faza SF [...
» HCL nr. 49/03.04.2019 privind aprobarea de depunere a cererilor de finantare [...]
» HCL nr. 50/03.04.2019 privind completarea HCL nr. 21/28.01.2019 [...]
» HCL nr. 51/03.04.2019 privind aprobarea protocolului de cooperare privind schimbul de informatii [...]
» HCL nr. 52/03.04.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale [...]
» HCL nr. 53/03.04.2019 privind aprobarea documentatiei in faza SF [...]
» HCL nr. 55/12.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 56/12.04.2019 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2019 [...]
» HCL nr. 57/12.04.2019 privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 58/12.04.2019 privind inventarierea si intabularea drumurilor de exploatare ale comunei frecatei
» HCL nr. 60/12.04.2019 priivnd insusirea contractului de lucrari incheiat intre Comuna Frecatei si Asocierea SC ECOAGROVITA SRL [...]
» HCL nr. 62/24.04.2019 privind insusire act aditional de reziliere nr. 2797/05.04.2019 [...]
» HCL nr. 63/24.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal [...]
» HCL nr. 64/24.04.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 2/28.01.2019 [...]
» HCL nr. 65/24.04.2019 privind implementarea proiectului [...]
» HCL nr. 66/24.04.2019 privind achizitionarea serviciilor de organizare [...]
» HCL nr. 67/29.05.2019 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru perioada iunie 2019 - august 2019
» HCL nr. 73/04.06.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 65/24.04.2019 [...]
» HCL nr. 74/04.06.2019 privind achizitionarea cu dotari independente, pompa de apa submersibila [...]
» HCL nr. 76/14.06.2019 privind montarea pe strazi a echipamentelor de colectare deseuri
» HCL nr. 78/14.06.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului [...]
» HCL nr. 79/14.06.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului [...]
» HCL nr. 80/14.06.2019 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate [...]
» HCL nr. 83/09.07.2019 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor [...]
» HCL nr. 84/09.07.2019 privind aprobare protocol de colaborare intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara [...]
» HCL nr. 85/18.07.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 86/18.07.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 88/09.08.2019 privind aprobarea Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 89/09.08.2019 privind insusirea Ordinului de incepere a executiei de lucrari nr. 5997/08.08.2019 [...]
» HCL nr. 91/23.08.2019 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Frecatei [...]
» HCL nr. 92/23.08.2019 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru perioada septembrie 2019 - noiembrie 2019
» HCL nr. 93/23.08.2019 privind insusirea contractului de achizitie publica nr. 5110/04.07.2019 [...]
» HCL nr. 94/23.08.2019 privind insusirea contractului de achizitie publica nr. 5330/12.07.2019 [...]
» HCL nr. 95/23.08.2019 privind insusirea contractelor incheiate de Comuna Frecatei in perioada 01.04.19 - 31.07.19
» HCL nr. 96/23.08.2019 privind insusirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor [...]
» HCL nr. 100/23.08.2019 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 102/23.08.2019 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav [...]
» HCL nr. 103/23.08.2019 privind achizitionare piatra necesara intretinerii drumurilor publice [...]
» HCL nr. 110/06.09.2019 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 111/06.09.2019 privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei finantari rambursabile interne [...]
» HCL nr. 115/20.09.2019 privind constatarea incetarii mandatului dnei. Patrascu Gherghina din functia de consilier local [...]
» HCL nr. 116/20.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Filip Nicoleta [...]
» HCL nr. 117/20.09.2019 privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2019-2020 [...]
» HCL nr. 118/20.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate [...]
» HCL nr. 119/20.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL [...]
» HCL nr. 122/20.09.2019 privind desemnarea a doi reprezentati ai CL Frecatei in Consiliul de administratie [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012