PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

FORMULARE NECESARE» MODEL - pentru panou de identificare a investitiei
» CERERE - pentru emiterea certificatului de urbanism
» CERERE - pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
» COMUNICARE - privind inceperea executiei lucrarilor
» CERERE - pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
» COMUNICARE - privind incheierea executiei lucrarilor
» CERERE - pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare