SQL Error: SELECT * FROM session WHERE (sessionid="")and(`sessionid`<>'')
SQL Error: SELECT sessionvars as vars FROM session WHERE (sessionid="")
PHP Error
ERR.NUMAR : 2 [_ERR_WARNING]
ERR.MESAJ : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/frecatei/public_html/lib/mysql.inc:10)
ERR.MODUL : /home/frecatei/public_html/php.init.php
ERR.LINIE : 38

SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToxOntzOjg6Imxhbmd1YWdlIjtzOjI6InJvIjt9" WHERE (sessionid="")
SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToyOntzOjg6Imxhbmd1YWdlIjtzOjI6InJvIjtzOjExOiJtb2RfcmV3cml0ZSI7czo3OiJlbmFibGVkIjt9" WHERE (sessionid="")
Primaria Comunei Frecatei

PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

Dispozitii Primar» Dispozitie nr. 1 acordare indemnizatie - Dumitrache Ion
» Dispozitia nr. 2 convocare CL in sedinta extraordinara - ianuarie
» Dispozitie nr. 3 privind incetarea rap. de serviciu - prin acordul partilor
» Dispozitia nr. 4 incetare indemnizatie - Armasaru Vasile
» Dispozitie nr. 5 acordare indemnizatie Scurtu Jeca pe perioada - CM Dumitrescu Simona
» Dispozitie nr. 6 angajarea dnei - Dumitrache Georgeta
» Dispozitia nr. 7 privind gestionarea unor formulare - financiar-contabile
» Dispozitie nr. 8 privind revocarea - dispozitiei nr. 1
» Dispozitia nr. 9 convocare CL in sedinta extraordinara - 23 ianuarie 2014
» Dispozitie nr. 10 numire comisie concurs - promovare in grad
» Dispozitie nr. 11 convocare CL in sedinta ordinara - 07 februarie 2014
» Dispozitia nr. 12 incetare indemnizatie - Chirilov Ioan
» Dispozitia 13 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Ghiban Dumitra
» Dispozitia 14 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Nicolae Anica
» Dispozitia 15 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Nastase Zoita
» Dispozitie 16 acordare indemnizatie Scurtu Jeca pe perioada CM - Dumitrescu Simona
» Dispozitia 17 numire - Moroianu Nicoleta
» Dispozitia 18 numire - Tita Mariea
» Dispozitia 19 numire - Butan Daniela
» Dispozitia 20 privind numire comisie concurs - referent urbanism
» Dispozitia 21 privind prima delimitare - a sectiilor de votare
» Dispozitia 22 delegare atributii urbanism - Lungu Ana
» Dispozitia 23 - privind incetarea contractului individual de munca al domnului Petcu Gheorghe din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Petcu Elena
» Dispozitia 24 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Butan Daniela, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia 25 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Chislitchi Catalin
» Dispozitia 26 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Dumitrescu Simona
» Dispozitia 27 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Elena ILUTA - persoana cu handicap grav
» Dispozitia 28 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Floarea TATANA - persoana cu handicap grav
» Dispozitia 29 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Culea Georgeta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Mehedintu Elena Isabela
» Dispozitia 30 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Covaliu Elena in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Covaliu Maria
» Dispozitia 31 - privind delimitarea sectiilor de votare din Comuna Frecatei, judetul Tulcea in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014
» Dispozitia 32 - privind desemnarea d-nei Lungu Ana - inspector, clasa I in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frecatei ca, persoana responsabila cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
» Dispozitia 33 - privind suspendarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Dumitrescu Simona - asistent personal al persoanei cu handicap grav, din initiativa acesteia
» Dispozitia 34 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului pentru cresterea copilului al asistentului personal Dumitrescu Simona
» Dispozitia 35 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Nicolov Neculai - paznic comunal
» Dispozitia 36 - privind numirea in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional asistent, compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Mican Daniela
» Dispozitia 37 - privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia 38 - privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin de la nivelul Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 39 - privind numire comisie concurs inspector achizitii publice
» Dispozitia nr. 40 - convocare CL in sedinta ordinara martie
» Dispozitia nr. 41 - privind numire comisie concurs inspector fonduri europene
» Dispozitia nr. 42 - privind numire comisie concurs referent SVSU
» Dispozitia nr. 43 - acordare indemnizatie Dragu Vergiliu
» Dispozitia nr. 44 - acordare indemnizatie Regula Dumitru
» Dispozitia nr. 45 - numire comisie concurs asistent medical
» Dispozitia nr. 46 - convocare CL in sedinta extraordinara aprilie
» Dispozitie nr. 47 - acordare indemnizatie Popov Anastasia
» Dispozitie nr. 48 - acordare indemnizatie Tudor Ion
» Dispozitia nr. 49 - numire Cergau George Cosmin
» Dispozitia nr. 50 - angajarea dnei Filip Carmen
» Dispozitia nr. 51 - numire responsabil protectia muncii Mican Daniela
» Dispozitia nr. 52 - afisaj electoral pt alegeri Europarlamentare
» Dispozitia nr. 53 - numire indrumator si aprobare program
» Dispozitia nr. 54 - numire Midvichi Silviu
» Dispozitia nr. 55 - incetare CIM Iliev Natalia
» Dispozitia nr. 56 - pentru delegarea atributiilor unor atributii privind achizitiile publice Cergau George
» Dispozitia nr. 57 - incetare indemnizatie Spanu Necula
» Dispozitia nr. 58 - acordare indemnizatie handicap Iliev Florin
» Dispozitie nr. 59 - angajarea dnei Torcea Doina
» Dispozitia nr. 60 - angajarea dnei Alecse Florentina
» Dispozitia nr. 61 - incetare indemnizatie Alexandru Tanase
» Dispozitie nr. 62 - acordare indemnizatie Tanasov Antip
» Dispozitia nr. 63 - convocare CL in sedinta ordinara mai
» Dispozitia nr. 64 - privind indreptarea erorii materiale in CU 83 din 2013 SC Lanmid
» Dispozitia nr. 65 - privind indreptarea erorii materiale in autorizatie construire nr. 27 din 2013 SC Lanmid
» Dispozitie nr. 66 - instituirea curatelei si numirea de curator special Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 67 - convocare CL in sedinta ordinara iunie
» Dispozitia nr. 68 - acordare indemnizatie Baciu Ion
» Dispozitia nr. 69 - numire Diriginte santier pentru lucrare Reabilitare dispensar uman Cataloi
» Dispozitia nr. 70 - privind numirea unei comisii de verificare si avizare a documentatiei investitiei Modernizarea 1,3 Km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» Dispozitia nr. 71 - angajarea dlui. Iliev Vasile
» Dispozitia nr. 72 - desemnare Chislitchi Catalin pentru asistare notariat Avram Emilia
» Dispozitia nr. 73 - numire comisie concurs paznic comunal
» Dispozitia nr. 74 - incetare indemnizatie Tudor Ion
» Dispozitia nr. 75 - privind revocarea dispozitiei nr. 72 din 30 mai 2014
» Dispozitia nr. 75 - privind constituirea comisiei de avizare a programului de functionare a agentilor economici de pe raza comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 76 - constituirea comisiei de avizare a programului de functionare a agentilor economici de pe raza comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 77 - pentru completarea dispozitiei 66 instituirea curatelei si numirea de curator special Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 78 - incetare indemnizatie Popov Anastasia
» Dispozitia nr. 79 - incetare indemnizatie Anastase Florian
» Dispozitia nr. 80 - convocare CL in sedinta ordinara iulie
» Dispozitia nr. 81 - stabilire indemnizatie pers handicap iulie 2014
» Dispozitia nr. 82 - acordare indemnizatie Moroianu Nastasia
» Dispozitia nr. 83 - stabiliere indemnizatie viceprimar incepand cu 1 iulie 2014
» Dispozitia nr. 84 - delegarea atributii viceprimarului de catre primar, concediu
» Dispozitia nr. 85 - angajarea dlui Tudor Danut
» Dispozitia nr. 86 - rectificare act de nastere, Dumitru Sofia
» Dispozitia nr. 87 - angajarea dnei Caia-Hoanas Teodora-LidiaCarmen
» Dispozitia nr. 88 - angajare Lavro George
» Dispozitia nr. 90 - stabilire salariu de baza Bumbara Valerica
» Dispozitia nr. 91 - stabilire salariu de baza Cergau George
» Dispozitia nr. 92 - stabilire salariu de baza Mican Daniela
» Dispozitia nr. 93 - stabilire salariu de baza Midvichi Silviu
» Dispozitia nr. 94 - stabiliere indemnizatie primar incepand cu 1 iulie 2014
» Dispozitia nr. 95 - acordare indemnizatie Damian Vasilina
» Dispozitia nr. 96 - aprobare aviz oportunitate Marcu Viorel
» Dispozitia nr. 97 - convocare CL in sedinta extraordinara iulie
» Dispozitia nr. 98 - pentru modificare si completare dispozitie nr. 72 pe 2012
» Dispozitia nr. 99 - privind intocmire registru Biblionet
» Dispozitia nr. 100 - convocare CL in sedinta extraordinara iulie
» Dispozitia nr. 101 - delegarea atributii viceprimarului de catre primar
» Dispozitia nr. 11/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 30 ianuarie 2015
» Dispozitia nr. 27/2015 - privind responsabili eliberare atestate producator si carne
» Dispozitia nr. 36/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 11 martie 2015
» Dispozitia nr. 42/2015 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 23 martie 2015
» Dispozitia nr. 62/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 30 aprilie 2015
» Dispozitia nr. 77/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 27 mai 2015
» Dispozitia nr. 88/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 15 iunie 2015
» Dispozitia nr. 91/2015 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 26 iunie 2015
» Dispozitia nr. 132/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 31 iulie 2015
» Dispozitia nr. 163/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 28 august 2015
» Dispozitia nr. 212/2015 - privind convocarea Consiliului Local in Sedinta Ordinara - 30.09.2015
» Dispozitia nr. 01/04.01.2016 - privind numirea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Sava Anca
» Dispozitia nr. 02/04.01.2016 - privind numirea ca indrumator de stagiu pe d-na. Tita Mariea si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a dnei. Sava Anca
» Dispozitia nr. 03/04.01.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Vologa Marusia in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Andrei Ana
» Dispozitia nr. 04/11.01.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 05/12.01.2016 - privind numirea Comisiei pentru constatarea si evaluarea pagubelor provocate de efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
» Dispozitia nr. 06/21.01.2016 - privind convocarea la sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 28 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 07/25.01.2016 - privind componenta comisie de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale a Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 08/26.01.2016 - privind incetarea suspendarii contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si dna. Dumitrescu Simona - asistent personal
» Dispozitia nr. 09/27.01.2016 - privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Paraschiv Sava
» Dispozitia nr. 10/29.01.2016 - privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea doamnei Luca Andreea
» Dispozitia nr. 11/29.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social, domnului Popa Iulian
» Dispozitia nr. 12/08.02.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medial al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispoaitia nr. 13/09.02.2016 - privind desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea [...]
» Dispozitia nr. 14/12.02.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea unei funtii contractuale vacante de asistent medical comunitar debutant [...]
» Dispozitia nr. 15/19.02.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 29 februarie 2016
» Dispozitia nr. 16/29.02.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Matei Alexandru Cristinel din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 17/01.03.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 18/09.03.2016 - privind stabilirea indemizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav, platita din bugetul local al comunei Frecatei, incepand cu 1 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 19/10.03.2016 - privind indeplinirea unor atributii pe perioada determinata in cadrul compartimentului registru agricol, de catre dl. Butan Sorin, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 20/10.03.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Florica Mariana in functia contractuala de asistent medical comunitar debutant
» DIspozitia nr. 21/14.03.2016 - privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Lungu Ana, numita in functia publica locala de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul compartimentului registru agricol
» Dispozitia nr. 22/21.03.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Sava Draguta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Sava Vasile
» Dispozitia nr. 23/22.03.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Niculina BAHACIU - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 24/23.03.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 30 martie 2016
» Dispozitia nr. 25/25.03.2016 - privind indreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul Autorizatiei de construire nr. 12 din 14.06.2013 - beneficiar Gherasim Elena Viorica si Gherasim Costel
» Dispozitia nr. 26/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Dobrogeanu Maria, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 27/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Stinga Irina, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 28/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, domnului Armasaru Cristian, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 29/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Fatu Valentina, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 30/28.09.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Alanei Georgiana Violeta, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 31/29.03.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Gherasim Petronela din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 32/30.03.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stefana Ghiban - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 33/31.03.2016 - privind schimbarea sediilor sectiilor de votare din satele Frecatei, Cataloi si Posta, arondate comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 34/31.03.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 35/07.04.2016 - incetarea contractului individual de munca al dlui. Lavro George, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Lavro Pantelimon
» Dispozitia nr. 36/11.04.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 18 aprilie 2016
» Dispozitia nr. 37/11.04.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Calina Tantar - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 38/12.04.2016 - privind virarea de credite bugetare din cadrul aceluias capitol al bugetului comunei Frecatei pe anul 2016
» Dispozitia nr. 39/12.04.2016 - privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru a sprijini activitatea Biroul Elevtoral al Circumscriptiei Comunala nr. 20 Frecatei
» Dispozitia nr. 40/12.04.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, domnului Dragoi Cristian-Costel, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 41/19.04.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Fatu Valentina
» Dispozitia nr. 42/19.04.2016 - privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea doamnei Ciovana Anca Iuliana
» Dispozitia nr. 43/19.04.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Luca Andreea din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 44/19.04.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie "Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir localitatea Frecatei", judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 45/20.04.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi"
» Dispozitia nr. 46/20.04.2016 - privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Frecatei si Primaria comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 47/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Zanfir Viorel Ion, angajat in functia contractuala de muncitor calificat IV la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 48/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Jecu Valeriu, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 49/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Miron Vasile, angajat in functia contractuala de muncitor calificat I, la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 50/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Kiss Bela, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 51/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Oprea Viorel, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 52/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Danut, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 53/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Gheorghe Iulian, angajat in functia contractuala de sofer la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 54/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al doamnei Bumbara Valerica, angajata in functia contractuala de guard la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 55/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Sorin, angajat in functia contractuala de muncitor calificat IV la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 56/03.05.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 06 mai 2016
» Dispozitia nr. 57/04.05.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie "Modernizare sant pentru preluare ape pluviale, strata Italiana, localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» Dispozitia nr. 58/04.05.2016 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral de la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatiile administratiei publice locale din data de 05.06.2016
» Dispozitia nr. 59/04.05.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Zibileanu Marin, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Ciocea Iuliana
» Dispozitia nr. 60/04.05.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 61/04.05.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alecse Florentina in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alecse George
» Dispozitia nr. 62/10.05.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer, compartimentului de servire autobuz/microbuz scolar din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 63/10.05.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Sava Anca, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 64/16.05.2016 - privind convovarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 19 mai 2016
» Dispozitia nr. 65/16.05.2016 - privind delegarea atributiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului catre dl. Cergau George Cosmin - inspector, clasa I in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 66/27.05.2016 - privind interzicerea comercializarii sau consumului de bauturi alcolice in jurul localului sectiilor de votare de pe raza comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 67/01.06.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doannei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medial al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 68/06.06.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 69/08.06.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 70/09.06.2016 - privind numirea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, a dnei. Chislitchi Florentina, prin transfer la cerere, de la Primaria comunei Pardina, judetul Tulcea, la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 71/14.06.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Filip Marin-Paul persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Filip Carmen
» Dispozitia nr. 72/14.06.2016 - privind desemnarea dnei. Chislitchi Florentina, functionar public de executie-consilier juridic superior-ca persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 73/14.06.2016 - privind delegarea atributiilor de executare silita a creantelor fiscale datorate bugetului local al Comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 74/14.06.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Meregiu Daniela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Corciovei Parasca
» Dispozitia nr. 75/21.06.2016 - privind constituirea comisiei de disciplina comuna din cadrul administratiilor publice locale a omunelor Frecatei si Nalbant
» Dispozitia nr. 76/27.06.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 30 iunie 2016
» Dispozitia nr. 77/28.06.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Filip Cherghina
» Dispozitia nr. 78/28.06.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ilieta Parnau - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 79/28.06.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer, compartimentului de deservire autobuz/microbuz scolar din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 80/30.06.2016 - privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Stoian Paula - consilier personal al primarului
» Dispozitia nr. 81/30.06.2016 - privind numirea, in functia de consilier personal al Primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, pe durata desfasurarii mandatului acestuia a dnei. Stoian Paula
» Dispozitia nr. 82/01.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 83/01.07.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 84/13.07.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 85/14.07.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Chislitchi Florentina
» Dispozitia nr. 86/15.07.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 22 iulie 2016
» Dispozitia nr, 87/21.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dnei. Mehedintu Elena-Isabela persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Culca Georgeta
» Dispozitia nr. 88/21.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dnei. Curleanca Elena persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Radu Rodica
» Dispozitia nr, 89/21.07.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Paraipan Constantin
» Dispozitia nr. 90/22.07.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 91/25.07.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al domnului Chislitchi Catalin
» Dispozitia nr. 92/25.07.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 28 iulie 2016
» Dispozitia nr. 93/25.07.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie"Reabilitare Scoala Gimnaziala localitatea Cataloi, comuna Frecatei", judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 94/29.07.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala localitatea Cataloi, comuna Frecatei"
» Dispozitia nr. 95/29.07.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare sant pentru preluare ape pluviale, str. Italiana, Cataloi"
» Dispozitia nr, 96/29.07.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Pop Cornelia din localitatea Telita, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr, 97/29.07.2016 - incetarea contractului individual de munca al d-nei Meregiu Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Corciovei Parasca
» Dispozitia nr. 98/29.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 99/29.07.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Grigoras D. Ion
» Dispozitia nr. 100/08.08.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Meregiu Dumitru in functia contractuala de sofer
» Dispozitia nr. 101/08.08.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 102/10.08.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 16 august 2016
» Dispozitia nr. 103/10.08.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Zanfir Viorel Ion - muncitor calificat grad IV
» Dispozitia nr. 104/10.08.2016 - privind desemnarea dlui. Cergau George Cosmin, functionar public de executie - inspector asistent - ca persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciului sau resedinta in comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 105/10.08.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Moroianu Nicoleta Daniela, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 106/19.08.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de muncitor calificat IV [...]
» Dispozitia nr. 107/19.08.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Crivat Bogdan-Cosmin persoana cu handicap grav [...]
» Dispozitia nr. 108/19.08.2016 - privind reluarea activitatii de catre doamna Alestar Nicoleta - asistent personal al persoanei cu handicap grav Ciortan Ioana
» Dispozitia nr. 109/19.08.2016 - prrivind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Leonte Florentina - asistent personal
» Dispozitia nr. 110/19.08.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Dementi Damean - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 111/19.08.2016 - penrtu incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stanca Panait - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 112/24.08.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 09 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 113/24.08.2016 - privind imputernicirea domnului Cergau George Cosmin in locul dnei. Sava Anca, cu anumite responsabilitati ce tin de activitatea de contabil
» Dispozitia nr. 114/01.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Dumitrescu Simona - asistent personal
» Dispozitia nr. 115/01.09.2016 - privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 116/01.09.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatuli de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 117/01.09.2016 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei pe perioada 01 septembrie - 05 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 118/01.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Scoala Primara Posta, comuna Frecatei" si "Reabilitare Scoala Gimnaziala Frecatei, comuna Frecatei"
» Dispozitia nr. 119/12.09.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 15 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 120/12.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Meregiu Dumitru - Sofer
» Dispozitia nr. 121/15.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Paraschiv Sava in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Scurtu Jeca
» Dispozitia nr. 122/15.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Meregiu Daniela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Andrei Sofia
» Dispozitia nr. 123/15.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Gheorghe Iulian - Sofer II
» Dispozitia nr. 124/15.09.2016 - privind delegarea de atributii vicepirmarului comunei Frecatei in data de 19 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 125/15.09.2016 - privind acordarea sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/e;evii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa la Scoala Gimnaziala Frecatei
» Dispozitia nr. 126/15.09.2016 - privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Frecatei in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Frecatei, pentru anul scolar 2016-2017
» Dispozitia nr. 127/15.09.2016 - privnd desemnarea a doi reprezentanti ai autoritatii administratiei publice locale care sa faca parte din comisiile de concurs pentru ocuparea functiei de director Scoala Gimnaziala Frecatei
» Dispozitia nr. 128/20.09.2016 - privnd delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei pe perioada 27 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 129/20.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul Local al comunei Frecatei si Primaria comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 130/20.09.2016 - privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa doamnei Sava Anca avand functia publica de inspector debutant
» Dispozitia nr. 131/20.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Matei Grigoras in functia contractuala de muncitor calificat IV
» Dispozitia nr, 132/28.09.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer II din cadrul compartimentului Serviciul comunal de utilitati publice [...]
» Dispozitia nr. 133/28.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Oprea Viorel - Paznic
» Dispozitia nr. 134/28.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare 0.7 km (asfaltare si trotuar) strazi-drum acces cimitir, loc. Frecatei, jud. Tulcea
» Dispozitia nr. 135/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolier dnei. Burtea Verinca, beneficiara a ajutoruli social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 136/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolieri dnei. Filip Gherghina, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 137/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolier dnei. Ghiban Dumitra, beneficiara a ajutorului social confirm Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 138/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Grigoras D. Ion, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 139/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Nicolae Anica, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 140/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Nastase Zoita, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr, 416/2001
» Dispozitia nr. 141/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Porneala Ioana, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 142/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri, dnei. Paraipan Constantin, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 143/30.09.2016 - privind incetarea ajutorului social, domnului Popa Iulian
» Dispozitia nr. 144/30.09.2016 - penrtu acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Gherghescu Maranda - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 145/30.09.2016 - privind acordarea indemizatiei de handicap doamnei Mindrila Gherghina persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Elisei Iorguta
» Dispozitia nr. 146/30.09.2016 - privnd acordarea indemnizatiei de handicap domnului Ivanov Petre persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Podgorencu Simina
» Dispozitia nr. 147/30.09.2016 - privnd acordarea indemnizatiei de handicap domnului Alanei Georgian Ionut persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alanei Ionica
» Dispozitia nr. 148/30.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Ungureanu Carmen Nicoleta din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 149/03.10.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de PAZNIC din cadrul Primariei comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 150/07.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Moroianu Gherghina - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 151/07.10.2016 - pentru aprobarea rectificarii actului de casatorie nr. 17/1960 privind pe numitii Sava Simion si Hangan Victoria-Mina, inregistrat la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 152/10.10.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14 octombrie 2016
» Dispozitia nr. 153/10.10.2016 - privind stabilirea listei de distributie ajutoare alimentare suplimentare prin Programul Operational de Ajutoare a Persoanelor Defavorizate 2015-2016
» Dispozitia nr. 154/11.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Toda Apostol - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 155/13.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Oprea Mita - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 156/19.10.2016 - privind reluarea raportului de serviciu la initiativa doamnei Sava Anca avand functia publica de inspector debutant
» Dispozitia nr. 157/27.10.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alecse Florentina in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alecse George
» Dispozitia nr. 158/27.10.2016 - privind aprobarea nomenclatorului cuprinzand documentele arhivistice create la compartimentele Primariei Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 159/28.10.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Patrascu Mihaela
» Dispozitia nr. 160/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Dragnea Elena
» Dispozitia nr. 161/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Nemtanu Ecaterina
» Dispozitia nr. 162/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Gherasim Costel
» Dispozitia nr. 163/28.10.2016 - incetarea contractului individual de munca al d-nei Paraschiv Sava, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Scurtu Jeca
» Dispozitia nr. 164/28.10.2016 - privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 165/31.10.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mican Daniela
» Dispozitia nr. 166/31.10.2016 - privind imputernicirea dnei. Sava Anca in locul domnului Cergau George Cosmin, cu anumite responsabilitati ce tin de activitatea de contabil
» Dispozitia nr. 167/31.10.2016 - privind desemnarea D-lui Butan Sorin referent si d-na Moroianu Nicoleta Daniela - referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frecatei ca, persoana cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii
» Dispozitia nr. 168/03.11.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 11 Noiembrie 2016
» Dispozitia nr. 169/07.11.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Dragan Marin in functia contractuala de paznic
» Dispozitia nr. 170/07.11.2016 - privnd angajarea cu contract individual de munca a domnului Gheorghe Iulian in functia contractuala de sofer
» Dispozitia nr. 171/07.11.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Iliev Florin persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Iliev Vasile
» Dispozitia nr. 172/08.11.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Burcus Vasilica - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 173/10.11.2016 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, in anul 2016
» Dispozitia nr. 174/10.11.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stasiuc Ioana - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 175/14.11.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Despinoiu Marin
» Dispozitia nr. 176/14.11.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Buraga Costache
» Dispozitia nr. 177/14.11.2016 - pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 159/2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Patrascu Mihaela
» Dispozitia nr. 178/17.11.2016 - privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Frecatei, prin promovarea temporara a dlui. Cergau George Cosmin, functionar public
» Dispozitia nr. 179/22.11.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei ALexe Vasilica-Georgiana
» Dispozitia nr. 180/22.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic, calasa I, grad profesional debutant
» Dispozitia nr. 181/22.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional asistent
» Dispozitia nr. 182/24.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de asistent medical comunitar debutant [...]
» Dispozitia nr. 183/28.11.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alciuc Violeta in functia de asitent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alciuc Marcel Ilie
» Dispozitia nr. 184/29.11.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 09 decembrie 2016
» Dispozitia nr. 185/05.12.2016 - privind indreptarea erorii survenite in continutul Autorizatiei de Construire nr. 2 din 16.11.2016 [...]
» Dispozitia nr. 186/06.12.2016 - pentru intecarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Oprea Mita - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 187/08.12.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14.12.2016
» Dispozitia nr. 188/14.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Casian Oxana - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 189/19.12.2016 - privind delegarea atributiilor de bibliotecar comnual si responsabil camin cultural, doamnei Milos Ioana
» Dispozitia nr. 190/19.12.2016 - privnd incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnisoara Bacaran Laura, compartiment cultura si utilitate publica
» Dispozitia nr. 191/19.12.2016 - privind delegarea domnului Butan Sorin pentru exercitarea atributiilor ca sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta
» Dispozitia nr. 192/21.12.2016 - privind acordarea sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul la masa la Scoala Gimnazial Frecatei
» Dispozitia nr. 193/22.12.2016 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei in data de 23 Decembrie 2016
» Dispozitia nr. 194/23.12.2016 - privind numirea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul executari silite din cadrul aparatului de specialitate al prumarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dlui. HANCERENCU PETRE SORIN
» Dispozitia nr. 195/23.12.2016 - privind numirea ca indrumator de stagiu a dnei. BUTAN Daniela si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a dlui. Hancerencu Petre Sorin
» Dispozitia nr. 196/27.12.2016 - privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Frecatei, in data de 28.12.2016
» Dispozitia nr. 197/27.12.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si dna. Stoian Paula, consilier personal al primarului
» Dispozitia nr. 198/27.12.2016 - privind numirea in functia publica de executie de referent clasa III, grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Stoian Paula
» Dispozitia nr. 199/27.12.2016 - privind numirea in functia de consilier al primarului comunei Frecatei, jud. Tulcea, pe durata desfasurarii mandatului acestuia, a dnei. Rusa Ileana
» Dispozitia nr. 200/28.12.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Mitu Olguta in functia contractuala de asistent medical comunitar debutant
» Dispozitia nr. 201/28.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Marin Viorica - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 202/28.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Alin-Gabriel Alanei - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 203/28.12.2016 - privind delegarea atributiilor de bibliotecar comunal doamnei Milos Ioana
» Dispozitia nr. 204/28.12.2016 - privind achizitionarea de tichete sociale acordate copiilor provenind din familii defavorizate