PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

Dispozitii Primar» Dispozitie nr. 1 acordare indemnizatie - Dumitrache Ion
» Dispozitia nr. 2 convocare CL in sedinta extraordinara - ianuarie
» Dispozitie nr. 3 privind incetarea rap. de serviciu - prin acordul partilor
» Dispozitia nr. 4 incetare indemnizatie - Armasaru Vasile
» Dispozitie nr. 5 acordare indemnizatie Scurtu Jeca pe perioada - CM Dumitrescu Simona
» Dispozitie nr. 6 angajarea dnei - Dumitrache Georgeta
» Dispozitia nr. 7 privind gestionarea unor formulare - financiar-contabile
» Dispozitie nr. 8 privind revocarea - dispozitiei nr. 1
» Dispozitia nr. 9 convocare CL in sedinta extraordinara - 23 ianuarie 2014
» Dispozitie nr. 10 numire comisie concurs - promovare in grad
» Dispozitie nr. 11 convocare CL in sedinta ordinara - 07 februarie 2014
» Dispozitia nr. 12 incetare indemnizatie - Chirilov Ioan
» Dispozitia 13 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Ghiban Dumitra
» Dispozitia 14 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Nicolae Anica
» Dispozitia 15 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Nastase Zoita
» Dispozitie 16 acordare indemnizatie Scurtu Jeca pe perioada CM - Dumitrescu Simona
» Dispozitia 17 numire - Moroianu Nicoleta
» Dispozitia 18 numire - Tita Mariea
» Dispozitia 19 numire - Butan Daniela
» Dispozitia 20 privind numire comisie concurs - referent urbanism
» Dispozitia 21 privind prima delimitare - a sectiilor de votare
» Dispozitia 22 delegare atributii urbanism - Lungu Ana
» Dispozitia 23 - privind incetarea contractului individual de munca al domnului Petcu Gheorghe din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Petcu Elena
» Dispozitia 24 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Butan Daniela, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia 25 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Chislitchi Catalin
» Dispozitia 26 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Dumitrescu Simona
» Dispozitia 27 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Elena ILUTA - persoana cu handicap grav
» Dispozitia 28 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Floarea TATANA - persoana cu handicap grav
» Dispozitia 29 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Culea Georgeta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Mehedintu Elena Isabela
» Dispozitia 30 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Covaliu Elena in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Covaliu Maria
» Dispozitia 31 - privind delimitarea sectiilor de votare din Comuna Frecatei, judetul Tulcea in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014
» Dispozitia 32 - privind desemnarea d-nei Lungu Ana - inspector, clasa I in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frecatei ca, persoana responsabila cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
» Dispozitia 33 - privind suspendarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Dumitrescu Simona - asistent personal al persoanei cu handicap grav, din initiativa acesteia
» Dispozitia 34 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului pentru cresterea copilului al asistentului personal Dumitrescu Simona
» Dispozitia 35 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Nicolov Neculai - paznic comunal
» Dispozitia 36 - privind numirea in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional asistent, compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Mican Daniela
» Dispozitia 37 - privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia 38 - privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin de la nivelul Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 39 - privind numire comisie concurs inspector achizitii publice
» Dispozitia nr. 40 - convocare CL in sedinta ordinara martie
» Dispozitia nr. 41 - privind numire comisie concurs inspector fonduri europene
» Dispozitia nr. 42 - privind numire comisie concurs referent SVSU
» Dispozitia nr. 43 - acordare indemnizatie Dragu Vergiliu
» Dispozitia nr. 44 - acordare indemnizatie Regula Dumitru
» Dispozitia nr. 45 - numire comisie concurs asistent medical
» Dispozitia nr. 46 - convocare CL in sedinta extraordinara aprilie
» Dispozitie nr. 47 - acordare indemnizatie Popov Anastasia
» Dispozitie nr. 48 - acordare indemnizatie Tudor Ion
» Dispozitia nr. 49 - numire Cergau George Cosmin
» Dispozitia nr. 50 - angajarea dnei Filip Carmen
» Dispozitia nr. 51 - numire responsabil protectia muncii Mican Daniela
» Dispozitia nr. 52 - afisaj electoral pt alegeri Europarlamentare
» Dispozitia nr. 53 - numire indrumator si aprobare program
» Dispozitia nr. 54 - numire Midvichi Silviu
» Dispozitia nr. 55 - incetare CIM Iliev Natalia
» Dispozitia nr. 56 - pentru delegarea atributiilor unor atributii privind achizitiile publice Cergau George
» Dispozitia nr. 57 - incetare indemnizatie Spanu Necula
» Dispozitia nr. 58 - acordare indemnizatie handicap Iliev Florin
» Dispozitie nr. 59 - angajarea dnei Torcea Doina
» Dispozitia nr. 60 - angajarea dnei Alecse Florentina
» Dispozitia nr. 61 - incetare indemnizatie Alexandru Tanase
» Dispozitie nr. 62 - acordare indemnizatie Tanasov Antip
» Dispozitia nr. 63 - convocare CL in sedinta ordinara mai
» Dispozitia nr. 64 - privind indreptarea erorii materiale in CU 83 din 2013 SC Lanmid
» Dispozitia nr. 65 - privind indreptarea erorii materiale in autorizatie construire nr. 27 din 2013 SC Lanmid
» Dispozitie nr. 66 - instituirea curatelei si numirea de curator special Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 67 - convocare CL in sedinta ordinara iunie
» Dispozitia nr. 68 - acordare indemnizatie Baciu Ion
» Dispozitia nr. 69 - numire Diriginte santier pentru lucrare Reabilitare dispensar uman Cataloi
» Dispozitia nr. 70 - privind numirea unei comisii de verificare si avizare a documentatiei investitiei Modernizarea 1,3 Km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» Dispozitia nr. 71 - angajarea dlui. Iliev Vasile
» Dispozitia nr. 72 - desemnare Chislitchi Catalin pentru asistare notariat Avram Emilia
» Dispozitia nr. 73 - numire comisie concurs paznic comunal
» Dispozitia nr. 74 - incetare indemnizatie Tudor Ion
» Dispozitia nr. 75 - privind revocarea dispozitiei nr. 72 din 30 mai 2014
» Dispozitia nr. 75 - privind constituirea comisiei de avizare a programului de functionare a agentilor economici de pe raza comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 76 - constituirea comisiei de avizare a programului de functionare a agentilor economici de pe raza comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 77 - pentru completarea dispozitiei 66 instituirea curatelei si numirea de curator special Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 78 - incetare indemnizatie Popov Anastasia
» Dispozitia nr. 79 - incetare indemnizatie Anastase Florian
» Dispozitia nr. 80 - convocare CL in sedinta ordinara iulie
» Dispozitia nr. 81 - stabilire indemnizatie pers handicap iulie 2014
» Dispozitia nr. 82 - acordare indemnizatie Moroianu Nastasia
» Dispozitia nr. 83 - stabiliere indemnizatie viceprimar incepand cu 1 iulie 2014
» Dispozitia nr. 84 - delegarea atributii viceprimarului de catre primar, concediu
» Dispozitia nr. 85 - angajarea dlui Tudor Danut
» Dispozitia nr. 86 - rectificare act de nastere, Dumitru Sofia
» Dispozitia nr. 87 - angajarea dnei Caia-Hoanas Teodora-LidiaCarmen
» Dispozitia nr. 88 - angajare Lavro George
» Dispozitia nr. 90 - stabilire salariu de baza Bumbara Valerica
» Dispozitia nr. 91 - stabilire salariu de baza Cergau George
» Dispozitia nr. 92 - stabilire salariu de baza Mican Daniela
» Dispozitia nr. 93 - stabilire salariu de baza Midvichi Silviu
» Dispozitia nr. 94 - stabiliere indemnizatie primar incepand cu 1 iulie 2014
» Dispozitia nr. 95 - acordare indemnizatie Damian Vasilina
» Dispozitia nr. 96 - aprobare aviz oportunitate Marcu Viorel
» Dispozitia nr. 97 - convocare CL in sedinta extraordinara iulie
» Dispozitia nr. 98 - pentru modificare si completare dispozitie nr. 72 pe 2012
» Dispozitia nr. 99 - privind intocmire registru Biblionet
» Dispozitia nr. 100 - convocare CL in sedinta extraordinara iulie
» Dispozitia nr. 101 - delegarea atributii viceprimarului de catre primar
» Dispozitia nr. 11/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 30 ianuarie 2015
» Dispozitia nr. 27/2015 - privind responsabili eliberare atestate producator si carne
» Dispozitia nr. 36/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 11 martie 2015
» Dispozitia nr. 42/2015 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 23 martie 2015
» Dispozitia nr. 62/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 30 aprilie 2015
» Dispozitia nr. 77/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 27 mai 2015
» Dispozitia nr. 88/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 15 iunie 2015
» Dispozitia nr. 91/2015 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 26 iunie 2015
» Dispozitia nr. 132/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 31 iulie 2015
» Dispozitia nr. 163/2015 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei in data de 28 august 2015
» Dispozitia nr. 212/2015 - privind convocarea Consiliului Local in Sedinta Ordinara - 30.09.2015
» Dispozitia nr. 01/04.01.2016 - privind numirea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Sava Anca
» Dispozitia nr. 02/04.01.2016 - privind numirea ca indrumator de stagiu pe d-na. Tita Mariea si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a dnei. Sava Anca
» Dispozitia nr. 03/04.01.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Vologa Marusia in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Andrei Ana
» Dispozitia nr. 04/11.01.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 05/12.01.2016 - privind numirea Comisiei pentru constatarea si evaluarea pagubelor provocate de efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase
» Dispozitia nr. 06/21.01.2016 - privind convocarea la sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 28 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 07/25.01.2016 - privind componenta comisie de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale a Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 08/26.01.2016 - privind incetarea suspendarii contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si dna. Dumitrescu Simona - asistent personal
» Dispozitia nr. 09/27.01.2016 - privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Paraschiv Sava
» Dispozitia nr. 10/29.01.2016 - privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea doamnei Luca Andreea
» Dispozitia nr. 11/29.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social, domnului Popa Iulian
» Dispozitia nr. 12/08.02.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medial al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispoaitia nr. 13/09.02.2016 - privind desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea [...]
» Dispozitia nr. 14/12.02.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea unei funtii contractuale vacante de asistent medical comunitar debutant [...]
» Dispozitia nr. 15/19.02.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 29 februarie 2016
» Dispozitia nr. 16/29.02.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Matei Alexandru Cristinel din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 17/01.03.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 18/09.03.2016 - privind stabilirea indemizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav, platita din bugetul local al comunei Frecatei, incepand cu 1 ianuarie 2016
» Dispozitia nr. 19/10.03.2016 - privind indeplinirea unor atributii pe perioada determinata in cadrul compartimentului registru agricol, de catre dl. Butan Sorin, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 20/10.03.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Florica Mariana in functia contractuala de asistent medical comunitar debutant
» DIspozitia nr. 21/14.03.2016 - privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Lungu Ana, numita in functia publica locala de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul compartimentului registru agricol
» Dispozitia nr. 22/21.03.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Sava Draguta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Sava Vasile
» Dispozitia nr. 23/22.03.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Niculina BAHACIU - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 24/23.03.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 30 martie 2016
» Dispozitia nr. 25/25.03.2016 - privind indreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul Autorizatiei de construire nr. 12 din 14.06.2013 - beneficiar Gherasim Elena Viorica si Gherasim Costel
» Dispozitia nr. 26/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Dobrogeanu Maria, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 27/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Stinga Irina, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 28/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, domnului Armasaru Cristian, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 29/28.03.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Fatu Valentina, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 30/28.09.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Alanei Georgiana Violeta, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 31/29.03.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Gherasim Petronela din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 32/30.03.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stefana Ghiban - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 33/31.03.2016 - privind schimbarea sediilor sectiilor de votare din satele Frecatei, Cataloi si Posta, arondate comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 34/31.03.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 35/07.04.2016 - incetarea contractului individual de munca al dlui. Lavro George, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Lavro Pantelimon
» Dispozitia nr. 36/11.04.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 18 aprilie 2016
» Dispozitia nr. 37/11.04.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Calina Tantar - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 38/12.04.2016 - privind virarea de credite bugetare din cadrul aceluias capitol al bugetului comunei Frecatei pe anul 2016
» Dispozitia nr. 39/12.04.2016 - privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru a sprijini activitatea Biroul Elevtoral al Circumscriptiei Comunala nr. 20 Frecatei
» Dispozitia nr. 40/12.04.2016 - privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, domnului Dragoi Cristian-Costel, in calitate de titular
» Dispozitia nr. 41/19.04.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Fatu Valentina
» Dispozitia nr. 42/19.04.2016 - privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea doamnei Ciovana Anca Iuliana
» Dispozitia nr. 43/19.04.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Luca Andreea din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 44/19.04.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie "Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir localitatea Frecatei", judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 45/20.04.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi"
» Dispozitia nr. 46/20.04.2016 - privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Frecatei si Primaria comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 47/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Zanfir Viorel Ion, angajat in functia contractuala de muncitor calificat IV la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 48/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Jecu Valeriu, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 49/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Miron Vasile, angajat in functia contractuala de muncitor calificat I, la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 50/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Kiss Bela, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 51/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Oprea Viorel, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 52/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Danut, angajat in functia contractuala de paznic la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 53/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Gheorghe Iulian, angajat in functia contractuala de sofer la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 54/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al doamnei Bumbara Valerica, angajata in functia contractuala de guard la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 55/21.04.2016 - privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Sorin, angajat in functia contractuala de muncitor calificat IV la Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 56/03.05.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 06 mai 2016
» Dispozitia nr. 57/04.05.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie "Modernizare sant pentru preluare ape pluviale, strata Italiana, localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» Dispozitia nr. 58/04.05.2016 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral de la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatiile administratiei publice locale din data de 05.06.2016
» Dispozitia nr. 59/04.05.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Zibileanu Marin, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Ciocea Iuliana
» Dispozitia nr. 60/04.05.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 61/04.05.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alecse Florentina in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alecse George
» Dispozitia nr. 62/10.05.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer, compartimentului de servire autobuz/microbuz scolar din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 63/10.05.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Sava Anca, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 64/16.05.2016 - privind convovarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 19 mai 2016
» Dispozitia nr. 65/16.05.2016 - privind delegarea atributiilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului catre dl. Cergau George Cosmin - inspector, clasa I in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 66/27.05.2016 - privind interzicerea comercializarii sau consumului de bauturi alcolice in jurul localului sectiilor de votare de pe raza comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 67/01.06.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doannei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medial al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 68/06.06.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 69/08.06.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 70/09.06.2016 - privind numirea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, a dnei. Chislitchi Florentina, prin transfer la cerere, de la Primaria comunei Pardina, judetul Tulcea, la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 71/14.06.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Filip Marin-Paul persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Filip Carmen
» Dispozitia nr. 72/14.06.2016 - privind desemnarea dnei. Chislitchi Florentina, functionar public de executie-consilier juridic superior-ca persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 73/14.06.2016 - privind delegarea atributiilor de executare silita a creantelor fiscale datorate bugetului local al Comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 74/14.06.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Meregiu Daniela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Corciovei Parasca
» Dispozitia nr. 75/21.06.2016 - privind constituirea comisiei de disciplina comuna din cadrul administratiilor publice locale a omunelor Frecatei si Nalbant
» Dispozitia nr. 76/27.06.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 30 iunie 2016
» Dispozitia nr. 77/28.06.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Filip Cherghina
» Dispozitia nr. 78/28.06.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Ilieta Parnau - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 79/28.06.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer, compartimentului de deservire autobuz/microbuz scolar din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 80/30.06.2016 - privind incetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei Stoian Paula - consilier personal al primarului
» Dispozitia nr. 81/30.06.2016 - privind numirea, in functia de consilier personal al Primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, pe durata desfasurarii mandatului acestuia a dnei. Stoian Paula
» Dispozitia nr. 82/01.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 83/01.07.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 84/13.07.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 85/14.07.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Chislitchi Florentina
» Dispozitia nr. 86/15.07.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 22 iulie 2016
» Dispozitia nr, 87/21.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dnei. Mehedintu Elena-Isabela persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Culca Georgeta
» Dispozitia nr. 88/21.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dnei. Curleanca Elena persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Radu Rodica
» Dispozitia nr, 89/21.07.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Paraipan Constantin
» Dispozitia nr. 90/22.07.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dlui. Cergau George-Cosmin, functionar public in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 91/25.07.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al domnului Chislitchi Catalin
» Dispozitia nr. 92/25.07.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 28 iulie 2016
» Dispozitia nr. 93/25.07.2016 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie"Reabilitare Scoala Gimnaziala localitatea Cataloi, comuna Frecatei", judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 94/29.07.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala localitatea Cataloi, comuna Frecatei"
» Dispozitia nr. 95/29.07.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare sant pentru preluare ape pluviale, str. Italiana, Cataloi"
» Dispozitia nr, 96/29.07.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Pop Cornelia din localitatea Telita, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr, 97/29.07.2016 - incetarea contractului individual de munca al d-nei Meregiu Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Corciovei Parasca
» Dispozitia nr. 98/29.07.2016 - privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenite doamnei Ciortan Ioana - persoana cu handicap grav, pe perioada concediului medical al asistentului personal Alestar Nicoleta
» Dispozitia nr. 99/29.07.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru domnul Grigoras D. Ion
» Dispozitia nr. 100/08.08.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Meregiu Dumitru in functia contractuala de sofer
» Dispozitia nr. 101/08.08.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 102/10.08.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 16 august 2016
» Dispozitia nr. 103/10.08.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Zanfir Viorel Ion - muncitor calificat grad IV
» Dispozitia nr. 104/10.08.2016 - privind desemnarea dlui. Cergau George Cosmin, functionar public de executie - inspector asistent - ca persoana autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciului sau resedinta in comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 105/10.08.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar comuna dnei. Moroianu Nicoleta Daniela, functionar public din cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 106/19.08.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de muncitor calificat IV [...]
» Dispozitia nr. 107/19.08.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Crivat Bogdan-Cosmin persoana cu handicap grav [...]
» Dispozitia nr. 108/19.08.2016 - privind reluarea activitatii de catre doamna Alestar Nicoleta - asistent personal al persoanei cu handicap grav Ciortan Ioana
» Dispozitia nr. 109/19.08.2016 - prrivind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Leonte Florentina - asistent personal
» Dispozitia nr. 110/19.08.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Dementi Damean - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 111/19.08.2016 - penrtu incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stanca Panait - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 112/24.08.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 09 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 113/24.08.2016 - privind imputernicirea domnului Cergau George Cosmin in locul dnei. Sava Anca, cu anumite responsabilitati ce tin de activitatea de contabil
» Dispozitia nr. 114/01.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si doamna Dumitrescu Simona - asistent personal
» Dispozitia nr. 115/01.09.2016 - privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 116/01.09.2016 - privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sava Anca, numita in functia publica locala de executie de inspector debutant, in cadrul aparatuli de specialitate al primarului
» Dispozitia nr. 117/01.09.2016 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei pe perioada 01 septembrie - 05 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 118/01.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Scoala Primara Posta, comuna Frecatei" si "Reabilitare Scoala Gimnaziala Frecatei, comuna Frecatei"
» Dispozitia nr. 119/12.09.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 15 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 120/12.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Meregiu Dumitru - Sofer
» Dispozitia nr. 121/15.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Paraschiv Sava in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Scurtu Jeca
» Dispozitia nr. 122/15.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Meregiu Daniela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Andrei Sofia
» Dispozitia nr. 123/15.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Gheorghe Iulian - Sofer II
» Dispozitia nr. 124/15.09.2016 - privind delegarea de atributii vicepirmarului comunei Frecatei in data de 19 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 125/15.09.2016 - privind acordarea sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/e;evii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa la Scoala Gimnaziala Frecatei
» Dispozitia nr. 126/15.09.2016 - privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Frecatei in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Frecatei, pentru anul scolar 2016-2017
» Dispozitia nr. 127/15.09.2016 - privnd desemnarea a doi reprezentanti ai autoritatii administratiei publice locale care sa faca parte din comisiile de concurs pentru ocuparea functiei de director Scoala Gimnaziala Frecatei
» Dispozitia nr. 128/20.09.2016 - privnd delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei pe perioada 27 septembrie 2016
» Dispozitia nr. 129/20.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul Local al comunei Frecatei si Primaria comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 130/20.09.2016 - privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa doamnei Sava Anca avand functia publica de inspector debutant
» Dispozitia nr. 131/20.09.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Matei Grigoras in functia contractuala de muncitor calificat IV
» Dispozitia nr, 132/28.09.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de sofer II din cadrul compartimentului Serviciul comunal de utilitati publice [...]
» Dispozitia nr. 133/28.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnul Oprea Viorel - Paznic
» Dispozitia nr. 134/28.09.2016 - privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitie "Modernizare 0.7 km (asfaltare si trotuar) strazi-drum acces cimitir, loc. Frecatei, jud. Tulcea
» Dispozitia nr. 135/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolier dnei. Burtea Verinca, beneficiara a ajutoruli social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 136/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolieri dnei. Filip Gherghina, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 137/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil, petrolier dnei. Ghiban Dumitra, beneficiara a ajutorului social confirm Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 138/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Grigoras D. Ion, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 139/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Nicolae Anica, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 140/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Nastase Zoita, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr, 416/2001
» Dispozitia nr. 141/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Porneala Ioana, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 142/30.09.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri, dnei. Paraipan Constantin, beneficiara a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001
» Dispozitia nr. 143/30.09.2016 - privind incetarea ajutorului social, domnului Popa Iulian
» Dispozitia nr. 144/30.09.2016 - penrtu acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Gherghescu Maranda - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 145/30.09.2016 - privind acordarea indemizatiei de handicap doamnei Mindrila Gherghina persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Elisei Iorguta
» Dispozitia nr. 146/30.09.2016 - privnd acordarea indemnizatiei de handicap domnului Ivanov Petre persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Podgorencu Simina
» Dispozitia nr. 147/30.09.2016 - privnd acordarea indemnizatiei de handicap domnului Alanei Georgian Ionut persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alanei Ionica
» Dispozitia nr. 148/30.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titular - Ungureanu Carmen Nicoleta din localitatea Frecatei, comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 149/03.10.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de PAZNIC din cadrul Primariei comunei Frecatei
» Dispozitia nr. 150/07.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Moroianu Gherghina - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 151/07.10.2016 - pentru aprobarea rectificarii actului de casatorie nr. 17/1960 privind pe numitii Sava Simion si Hangan Victoria-Mina, inregistrat la Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 152/10.10.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14 octombrie 2016
» Dispozitia nr. 153/10.10.2016 - privind stabilirea listei de distributie ajutoare alimentare suplimentare prin Programul Operational de Ajutoare a Persoanelor Defavorizate 2015-2016
» Dispozitia nr. 154/11.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Toda Apostol - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 155/13.10.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Oprea Mita - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 156/19.10.2016 - privind reluarea raportului de serviciu la initiativa doamnei Sava Anca avand functia publica de inspector debutant
» Dispozitia nr. 157/27.10.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alecse Florentina in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alecse George
» Dispozitia nr. 158/27.10.2016 - privind aprobarea nomenclatorului cuprinzand documentele arhivistice create la compartimentele Primariei Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» Dispozitia nr. 159/28.10.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Patrascu Mihaela
» Dispozitia nr. 160/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Dragnea Elena
» Dispozitia nr. 161/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri dnei. Nemtanu Ecaterina
» Dispozitia nr. 162/28.10.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri dnei. Gherasim Costel
» Dispozitia nr. 163/28.10.2016 - incetarea contractului individual de munca al d-nei Paraschiv Sava, asistent personal al persoanei cu handicap grav - Scurtu Jeca
» Dispozitia nr. 164/28.10.2016 - privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Scurtu Jeca - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 165/31.10.2016 - privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mican Daniela
» Dispozitia nr. 166/31.10.2016 - privind imputernicirea dnei. Sava Anca in locul domnului Cergau George Cosmin, cu anumite responsabilitati ce tin de activitatea de contabil
» Dispozitia nr. 167/31.10.2016 - privind desemnarea D-lui Butan Sorin referent si d-na Moroianu Nicoleta Daniela - referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frecatei ca, persoana cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii
» Dispozitia nr. 168/03.11.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 11 Noiembrie 2016
» Dispozitia nr. 169/07.11.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Dragan Marin in functia contractuala de paznic
» Dispozitia nr. 170/07.11.2016 - privnd angajarea cu contract individual de munca a domnului Gheorghe Iulian in functia contractuala de sofer
» Dispozitia nr. 171/07.11.2016 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Iliev Florin persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Iliev Vasile
» Dispozitia nr. 172/08.11.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Burcus Vasilica - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 173/10.11.2016 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, in anul 2016
» Dispozitia nr. 174/10.11.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Stasiuc Ioana - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 175/14.11.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Despinoiu Marin
» Dispozitia nr. 176/14.11.2016 - pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Buraga Costache
» Dispozitia nr. 177/14.11.2016 - pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 159/2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Patrascu Mihaela
» Dispozitia nr. 178/17.11.2016 - privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Frecatei, prin promovarea temporara a dlui. Cergau George Cosmin, functionar public
» Dispozitia nr. 179/22.11.2016 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei ALexe Vasilica-Georgiana
» Dispozitia nr. 180/22.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic, calasa I, grad profesional debutant
» Dispozitia nr. 181/22.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional asistent
» Dispozitia nr. 182/24.11.2016 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei contractual vacanta de asistent medical comunitar debutant [...]
» Dispozitia nr. 183/28.11.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alciuc Violeta in functia de asitent personal, pentru persoana cu handicap grav - Alciuc Marcel Ilie
» Dispozitia nr. 184/29.11.2016 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 09 decembrie 2016
» Dispozitia nr. 185/05.12.2016 - privind indreptarea erorii survenite in continutul Autorizatiei de Construire nr. 2 din 16.11.2016 [...]
» Dispozitia nr. 186/06.12.2016 - pentru intecarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Oprea Mita - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 187/08.12.2016 - privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Frecatei, in data de 14.12.2016
» Dispozitia nr. 188/14.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Casian Oxana - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 189/19.12.2016 - privind delegarea atributiilor de bibliotecar comnual si responsabil camin cultural, doamnei Milos Ioana
» Dispozitia nr. 190/19.12.2016 - privnd incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si domnisoara Bacaran Laura, compartiment cultura si utilitate publica
» Dispozitia nr. 191/19.12.2016 - privind delegarea domnului Butan Sorin pentru exercitarea atributiilor ca sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta
» Dispozitia nr. 192/21.12.2016 - privind acordarea sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul la masa la Scoala Gimnazial Frecatei
» Dispozitia nr. 193/22.12.2016 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Frecatei in data de 23 Decembrie 2016
» Dispozitia nr. 194/23.12.2016 - privind numirea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul executari silite din cadrul aparatului de specialitate al prumarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dlui. HANCERENCU PETRE SORIN
» Dispozitia nr. 195/23.12.2016 - privind numirea ca indrumator de stagiu a dnei. BUTAN Daniela si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a dlui. Hancerencu Petre Sorin
» Dispozitia nr. 196/27.12.2016 - privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Frecatei, in data de 28.12.2016
» Dispozitia nr. 197/27.12.2016 - privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Frecatei si dna. Stoian Paula, consilier personal al primarului
» Dispozitia nr. 198/27.12.2016 - privind numirea in functia publica de executie de referent clasa III, grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, a dnei. Stoian Paula
» Dispozitia nr. 199/27.12.2016 - privind numirea in functia de consilier al primarului comunei Frecatei, jud. Tulcea, pe durata desfasurarii mandatului acestuia, a dnei. Rusa Ileana
» Dispozitia nr. 200/28.12.2016 - privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Mitu Olguta in functia contractuala de asistent medical comunitar debutant
» Dispozitia nr. 201/28.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Marin Viorica - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 202/28.12.2016 - pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Alin-Gabriel Alanei - persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 203/28.12.2016 - privind delegarea atributiilor de bibliotecar comunal doamnei Milos Ioana
» Dispozitia nr. 204/28.12.2016 - privind achizitionarea de tichete sociale acordate copiilor provenind din familii defavorizate
» Dispozitia nr. 1/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Torcea Doina, asistent medical comunitar, incadrat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulce -
» Dispozitia nr. 2/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Florica Mariana, asistent medical comunitar, incadrat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 3/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Mitu Olguta, asistent medical comunitar debutant, incadrat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozita nr. 4/09.01.2017 privind stabilirea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 5/09.01.2017 privind gestionarea unor formulare financiar-contabile pe anul 2017 -
» Dispozitia nr. 6/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Culea Georgeta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mehedintu Elena-Izabela incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, ju -
» Dispozitia nr. 7/09.01.2017 privind componenta comisiei de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniului unutatii administrativ-teritoriale a Comunei Frecatei,judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 8/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Alestar Nicoleta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ciortan Ioana incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tu -
» Dispozitia nr. 9/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Alexe Florentina asistent personal pentru persoana cu handicap grav Alexe George incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tul -
» Dispozitia nr. 10/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Elisei Iorguta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mandrila Gherghina incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetu -
» Dispozitia nr. 11/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Podgorencu Simina asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ivanov Petre incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul T -
» Dispozitia nr. 12/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Sava Draguta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Sava Vasile incadrata cu contract individual -
» Dispozitia nr. 13/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Radu Rodica asistent personal pentru persoana cu handicap grav Curleanca Elena incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulc -
» Dispozitia nr. 14/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Alciuc Violeta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Alciuc Marcel-Ilie incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetu -
» Dispozitia nr. 15/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Ciocia Iuliana asistent personal pentru persoana cu handicap grav Zibileanu Marin incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul T -
» Dispozitia nr. 16/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Dragomir Maricica asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nedelcu Ionel incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul -
» Dispozitia nr. 17/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Iordache Lucretia asistent personal pentru persoana cu handicap grav Crivat Bogdan-Costin incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, j -
» Dispozitia nr. 18/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Meregiu Daniela asistent personal pentru persoana cu handicap grav Andrei Sofia incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tul -
» Dispozitia nr. 19/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Alanei Ionica asistent personal pentru persoana cu handicap grav Alanei Georgian-Ionut incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, jude -
» Dispozitia nr. 20/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Filip Carmen asistent personal pentru persoana cu handicap grav Filip Marin-Paul incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tu -
» Dispozitia nr. 21/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Iliev Vasile asistent personal pentru persoana cu handicap grav Iliev Florin incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 22/09.01.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Vologa Mariusea asistent personal pentru persoana cu handicap grav Andrei Ana incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulce -
» Dispozitia nr. 23/17.01.2017 privind constituire comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect ” EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 24/17.01.2017 pentru delegarea unor atribuţii privind achiziţiile publice, dlui. Hancerencu Petre Sorin -
» Dispozitia nr. 25/17.01.2017 privind constituire comisiei de inventariere in vederea preluarii gestiunii bunurilor apartinand Bibliotecii Comunei Frecatei, Biblionetului si gestiunea caminelor culturale apartinand Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 26/17.01.2017 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului cu nr. 202 din data de 28.12.2016 pentru acordare indemnizatie cuvenite copilului Alin –Gabriel Anitei -
» Dispozitia nr. 27/17.01.2017 privind incetarea ajutorului social al doamnei Nicolae Anica -
» Dispozitia nr. 28/19.01.2017 privind convocarea în şedinţa de indata a Consiliului Local Frecăţei, în data de 20.01.2017 -
» Dispozitia nr. 29/20.01.2017 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Frecăţei, în data de 30 ianuarie 2017 -
» Dispozitia nr. 30/20.01.2017 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita domnului Filip Cosmin-Chirila, in calitate de titular -
» Dispozitia nr. 31/01.02.2017 privind achizitionarea de tichete sociale acordate copiilor provenind din familii defavorizate -
» Dispozitia nr. 32/01.02.2017 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita domnului Ispas Mihaita-Costel, in calitate de titular -
» Dispozitia nr. 33/02.02.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Nita Dumitra – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 35/31.01.2017 privind încetarea plăţii alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titular – Ciovana Anca-Iuliana din localitatea Frecatei,comuna Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 36/02.02.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Ciortan Ioana persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alestar Nicoleta -
» Dispozitia nr. 38/06.02.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si doamnei Iordache Lucretia – asistent personal al persoanei cu handicap grav Crivat Bogdan Costin -
» Dispozitia nr. 39/06.02.2017 privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Frecăţei Tulcea în data de 08 februarie 2017 -
» Dispozitia nr. 40/06.02.2017 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Frecăţei, în data de 14 februarie 2017 -
» Dispozitia nr. 42/06.02.2017 privind imputernicirea unor persoane din cadrul Primariei comunei Frecatei, ca agenti constatatori pentru controlul respectarii disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza unitatii -
» Dispozitia nr. 44/16.02.2017 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor si constituirea si numirea comisiei de receptie partiala la investitii potrivit art. 7 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice -
» Dispozitia nr. 45/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Alciuc Violeta asistent personal pentru persoana cu handicap grav Alciuc Marcel-Ilie incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetu -
» Dispozitia nr. 46/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Meregiu Daniela asistent personal pentru persoana cu handicap grav Andrei Sofia incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tul -
» Dispozitia nr. 47/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Vologa Marusia asistent personal pentru persoana cu handicap grav Andrei Ana incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 48/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Iliev Vasile asistent personal pentru persoana cu handicap grav Iliev Florin incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 49/16.02.2017 privind stabilirea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 50/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Bumbara Valerica, angajata in functia contractuala de guard la cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 51/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Butan Daniela, angajata in functia publica de inspector in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 52/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Butan Sorin, angajat in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 53/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Cergau George Cosmin, angajat in functia publica de inspector in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 54/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Gheorghe Iulian, angajat in functia contractuala de sofer in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 55/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Hancerencu Petre Sorin , angajat in functia publica de consilier debutant in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 56/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Matei Grigoras, angajat in functia contractuala de muncitior calificat in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 57/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Milos Ioana, angajata in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 58/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Miron Vasile, angajat in functia contractuala de muncitior calificat in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 59/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Moroianu Nicoleta Daniela, angajata in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 60/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Morozencu Carmen, angajata in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 61/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Rusa Ileana, angajata in functia contractuala de consilier personal al primarului in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 62/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Sava Anca, angajata in functia publica de inspector in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 63/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Stoian Paula, angajata in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 64/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Tita Mariea, angajata in functia publica de inspector in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 65/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Tudor Sorin, angajat in functia contractuala de muncitor calificat in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 66/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Vatafu Ioana, angajata in functia publica de referent in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 67/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Dragan Marin, angajat in functia contractuala de paznic comunal in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 68/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Jecu Valeriu, angajat in functia contractuala de paznic comunal in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 69/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Kiss Bela, angajat in functia contractuala de paznic comunal in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 70/16.02.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Tudor Danut, angajat in functia contractuala de paznic comunal in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 71/16.02.2017 Privind numirea expertului tehnic cooptat la obiectivul de investitie ”EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 72/16.02.2017 Privind numirea expertului tehnic cooptat la obiectivul de investitie ”EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 73/23.02.2017 privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Frecăţei Tulcea în data de 24 februarie 2017 -
» Dispozitia nr. 74/27.02.2017 privind revocarea dispozitiilor primarului nr. 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66 din 16.02.2017 ce stabileste o crestere salariala pentru unii angajati din cadrul institutiei -
» Dispozitia nr. 75/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Butan Daniela, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 76/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dlui. Butan Sorin, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 77/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Morozencu Carmen, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 78/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Milos Ioana, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 79/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Moroianu Nicoleta-Daniela, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 80/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Stoian Paula, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 81/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Vatafu Ioana, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 82/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Sava Anca, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 83/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Tita Mariea, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 84/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dlui. Hancerencu-Petre Sorin, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 85/28.02.2017 privind stabilirea cuantumului brut al salariului dlui. Cergau George Cosmin, prin punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %, conform OUG nr. 2/2017 -
» Dispozitia nr. 86/28.02.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Bahaciu Niculina– persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 87/28.02.2017 privind încetarea plăţii alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titular – Fatu Valentina din localitatea Frecatei,comuna Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 88/07.03.2017 privind componenta comisiei de inventariere retea electrica si lampi iluminat public a unitatii administrativ-teritoriale Comuna Frecatei pentru anul 2017 -
» Dispozitia nr. 90/07.03.2017 privind anularea procedurii pentru atribuirea contractului de „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 91/07.03.2017 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei contractual vacanta de sofer, compartimentului deservire autobuz/microbuz școlar din cadrul Primăriei com -
» Dispozitia nr. 92/13.03.2017 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Rosu Vasilica-Gabriela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Rosu Matteo Alexandru -
» Dispozitia nr. 94/13.03.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si doamnei Alanei Ionica – asistent personal al persoanei cu handicap grav Alanei Georgian-Ionut -
» Dispozitia nr. 95/14.03.2017 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alanei Georgiana- Violeta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Alanei Georgian-Ionut -
» Dispozitia nr. 97/20.03.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Ghiban Stefana– persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 98/20.03.2017 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Alexe Vasilica-Georgiana, in calitate de titular -
» Dispozitia nr. 99/21.03.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si domnul Matei Grigoras – Muncitor calificat IV -
» Dispozita nr. 106/05.04.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si domnul Gheorghe Iulian – Sofer -
» Dispozitia nr. 107/05.04.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite domnului Mironov Mihail – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 108/14.04.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Gherghescu Maranda – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 109/14.04.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Zibileanu Marin persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Ciocia Iuliana -
» Dispozitia nr. 110/14.04.2017 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei contractual vacanta de sofer II din cadrul compartimentului Serviciul comunal de utilităţi publice, înt -
» Dispozitia nr. 111/18.04.2017 privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Manea Iulian Florica în funcţia contractuala de sofer -
» Dispozitia nr. 112/24.04.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Casian Elena – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 113/24.04.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Tinichigiu Romanita– persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 115/27.04.2017 privind încetarea plăţii alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titular – Alanei Georgiana- Violeta din localitatea Frecatei,comuna Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 117/12.05.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Casian Elena – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 122/24.05.2017 privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Parfente Severin în funcţia contractuala de sofer -
» Dispozitia nr. 123/24.05.2017 Privind mutarea de pe postul de paznic din cadrul compartimentului Serviciul comunal de utilităţi publice, întreţinere drumuri comunale, spaţii verzi, paza, iluminat, ş.a.., pe postul de muncitor calificat in cadru -
» Dispozitia nr. 124/30.05.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Mindrila Gherghina persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Elisei Iorguta -
» Dispozitia nr. 125/30.05.2017 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei contractual vacanta de PAZNIC din cadrul Primariei comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 126/31.05.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Dumbrava Rada– persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 130/31.05.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si doamnei Meregiu Daniela – asistent personal al persoanei cu handicap grav Andrei Sofia -
» Dispozitia nr. 131/31.05.2017 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Andrei Cornelia in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Andrei Sofia -
» Dispozitia nr. 132/31.05.2017 privind achizitionarea de tichete sociale acordate copiilor provenind din familii defavorizate -
» Dispozitia nr. 133/31.05.2017 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „RECONSTRUCTIE PODET LA INTERSECTIA STR. PARULUI CU GUTUIULUI LA FRECATEI, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 134/31.05.2017 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „REABILITARE SCOALA PRIMARA TELITA, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 135/15.06.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Filip Marian Paul persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Filip Carmen -
» Dispozitia nr. 138/26.06.2017 privind desemnarea a doi reprezentanti ai autoritatii administratiei publice locale care sa faca parte din comisiile de concurs pentru ocuparea functiei de director Scoala Gimnaziala Frecatei -
» Dispozitia nr. 139/26.06.2017 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului cu nr. 92/13.03.2017 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Rosu Vasilica- Gabriela in functia de asistent personal -
» Dispozitia nr. 141/26.06.2017 privind desemnarea dnei. Tita Maria ca administrator de interoperabilitate pentru relatia cu A.N.A.F. -
» Dispozitia nr. 143/28.06.2017 privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Comunei Frecatei, judetul Tulcea -
» Dispozitia nr. 144/28.06.2017 privind aprobarea desfășurării manifestării automobilistice Danube Delta Rally 2017 - Raliul Deltei Dunării, ce va avea loc în data de 30.06. 2017 și 01.07.2017 în localitatea Telița -
» Dispozitia nr. 146/05.07.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Scurtu Jeca – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 147/07.07.2017 privind împuternicirea doamnei Tita Mariea în locul dlui. Naiman Marian, cu anumite responsabilităţi ce ţin de activitatea de contabil -
» Dispozitia nr. 148/07.07.2017 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in baza contractului de lucrari nr. 50/11.11.2016 si a contractului de finantare inchetiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrati -
» Dispozitia nr. 149/07.07.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Burcus Vasilica – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 150/10.07.2017 privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Spanu Ion-Cristian în funcţia contractuala de paznic -
» Dispozitia nr. 151/10.07.2017 privind numirea in functia publica de comducere, de secretar de comuna, a dlui. Cergau George Cosmin -
» Dispozitia nr. 152/17.05.2017 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Autorizatiei de Construire nr. 9 din 02.05.2017 privind realizarea investitiei „LUCRARI DE CONSOLIDARE BISERICA DIN SAT POSTA SI CONSTRUCTII ANEXE” - benef -
» Dispozitia nr. 154/19.07.2017 privind numirea doamnei Morozencu Carmen ca membru de rezerva din cadrul comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect ”EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FR -
» Dispozitia nr. 155/19.07.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Ivanov Petre persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Podgorencu Simina -
» Dispozitia nr. 156/19.07.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Curleanca Elena persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Radu Rodica -
» Dispozitia nr. 157/19.07.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Mehedintu Elena-Isabela persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Culea Georgeta -
» Dispozitia nr. 159/20.07.2017 privind numirea Responsabilului in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca -
» Dispozitia nr. 160/20.07.2017 privind numirea responsabilului pentru avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă a dnei. Stoian Paula -
» Dispozitia nr. 204/08.08.2017 cu privire la desemnarea dlui. Hancerencu-Petre Sorin persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea -
» Dispozitia nr. 205/08.08.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Mihail Cristina – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 206/08.08.2017 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Mihalache Sofia – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 207/08.08.2017 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Parfente Viorica in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Branzaru Constantina -
» Dispozitia nr. 208/08.08.2017 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Meregiu Daniela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Parfente Georgeta -
» Dispozitia nr. 209/16.08.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Andrei Sofia – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 210/16.08.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si doamnei Podgorencu Simina – asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivanov Petre -
» Dispozitia nr. 211/16.08.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Sava Vasile persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Sava Draguta -
» Dispozitia nr. 212/16.08.2017 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Ion Florina-Otilia -
» Dispozitia nr. 214/21.08.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Ciortan Ioana persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alestar Nicoleta -
» Dispozitia nr. 215/21.08.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Alecse George persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alecse Florentina -
» Dispozitia nr. 216/22.08.2017 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Gaman Valeria in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Pavlov Ileana -
» Dispozitia nr. 217/31.08.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Podgorencu Ana – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 218/31.08.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Andrei Ana persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Vologa Mariusea -
» Dispozitia nr. 219/31.08.2017 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Miron Vasilica in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Miron Dumitru -
» Dispozitia nr. 220/31.08.2017 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite domnului Dementi DAMEAN – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 222/05.09.2017 privind aprobarea codului etic şi de integritate -
» Dispozitia nr. 223/05.09.2017 privind desemnarea domnului Cergau George-Cosmin pentru consilierea etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita şi integritate -
» Dispozitia nr. 224/06.09.2017 privind desemnarea persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civila si purtător de cuvânt al Primăriei comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 225/07.09.2017 cu privire la numire dlui. Mitu Paul si a dlui. Manea Iulian –Florica in vederea instalarii si punerii in functiune a unor echipamente de colectare deseuri precum si pentru preluarea acestora -
» Dispozitia nr. 228/13.09.2017 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „REPARAREA SI CONSOLIDAREA GARDULUI CE IMPREJMUIESTE CAMINUL CULTURAL TELITA, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 229/13.09.2017 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „RECONSTRUCTIE PODET PE STR. IASOMIEI IN LOCALITATEA TELITA, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” -
» Dispozitia nr. 231/19.09.2017 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Iliev Florin persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Iliev Vasile -
» Dispozitia nr. 232/20.09.2017 privind incetarea ajutorului social al dlui. Fatu Florea-Gheorghe -
» Dispozitia nr. 233/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Burtea Veronica, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 234/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Filip Gherghina, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 235/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Ghiban Dumitra, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 236/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Grigoras D. Ion, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 237/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Nastase Zoita, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 238/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei. Porneala Ioana, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 239/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dlui. Paraipan Constantin, beneficiară a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 240/28.09.2017 cu privire la constituirea comisiei de receprie a lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de UAT Comuna Frecat -
» Dispozitia nr. 242/02.10.2017 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si dna. Sava Draguta – asistent personal al persoanei cu handicap grav Sava Vasile -
» Dispozitia nr. 243/07.09.2017 Privind numirea persoanei responsabila cu completarea, tinerea la zi a registrului agricol atat pe support de hartie cat si format electronic precum si centralizarea si transmiterea datelor catre Registrul Agricol Nation -
» Dispozitia nr. 248/27.10.2017 privind componenta comisiei de inventariere a patrimoniului unutatii administrativ-teritoriale a Comunei Frecatei pentru anul 2017 -
» Dispozitia nr. 1/15.01.2018 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Certificatului de urbanism nr. 24/3902 din 18.05.2016 [...] -
» Dispozitia nr. 3/15.01.2018 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului cu nr. 280 din data de 14.12.2017 -
» Dispozitia nr. 4/29.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat pe anul 2017 -
» Dispozitia nr. 7/31.01.2018 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Nita Dumitra – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 8/31.01.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite copilului Alin-Gabriel Anitei – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 11/12.02.2018 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Bahaciu Niculina – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 17/05.03.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Ivanof Frasina – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 18/07.03.2018 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Rosu Vasilica-Gabriela in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Rosu Matteo Alexandru -
» Dispozitia nr. 20/13.03.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dlui. Alanei Georgian-Ionut persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 21/13.03.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Parfente Georgeta persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 22/19.03.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite dlui. Stoica Marin-Cristian – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 23/19.03.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Curleanca Elena persoana cu handicap grav, -
» Dispozitia nr. 24/19.03.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Ciortan Ioana persoana cu handicap grav -
» Dispoziia nr. 25/21.03.2018 cu privire la desemnarea dlui. Hancerencu-Petre Sorin -
» Dispozitia nr. 26/21.03.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Parfente Georgeta persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 27/21.03.2018 privind constituire comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect “RETEA CANALIZARE IN SATUL TELITA, COMUNA FRECATEI” -
» Dispozitia nr. 28/21.03.2018 Privind numirea expertului tehnic cooptat la obiectivul de investitie “RETEA CANALIZARE IN SATUL TELITA, COMUNA FRECATEI” -
» Dispozitia nr. 29/23.03.2018 - privind convocarea in sedinta ordinara a CL Frecatei in data de 02.04.2018 -
» Dispozitia nr. 30/28.03.2018 - privind acordarea indemnizatiei de handicap domnului Filip Marian Paul persoana cu handicap grav [....] -
» Dispozitia nr. 31/02.04.2018 - privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Dispozitiei primarului cu nr.22 [....] -
» Dispozitia nr. 36/10.04.2018 - privind numirea dirigintelui de santier la obiectul de investitie "Reabilitare scoala primara Telita, comuna Frecatei, jud. Tulcea" -
» Dispozitia nr. 37/13.04.2018 - privind instituirea curatelei asupra persoanei varstnice Gheorghe Evdochia si desemnarea dlui. Gheorghe Simion in calitate de curator -
» Dispozitia nr. 38/17.04.2018 - privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Nedelcu Ionel persoana cu handicap grav [....] -
» Dispozitia nr. 41/25.04.2018 privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 44/08.05.2018 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si dna. Elisei Iorguta [...] -
» Dispozitia nr. 47/15.05.2018 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 48/15.05.2018 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 52/29.05.2018 cu privire la desemnarea dlui. Hancerencu-Petre Sorin persoana responsabila in vederea reprezentarii Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Frecatei, jud.Tulcea -
» Dispozitia nr. 54/29.05.2018 privind numirea doamnei Vatafu Ioana referent in cadrul Compartimentului asistenta sociala ca responsabil de caz pentru copiii aflaţi in situaţie de risc si copiii cu dizabilitati de la nivelul Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 55/30.05.2018 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite dlui. Culea Vasile – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 56/30.05.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite dlui. Sarghi Dumitru – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 57/30.05.2018 privind desemnarea doamnei Butan Daniela inspector superior ca persoana responsabila cu notificarea autoritatii competente de inmatriculare, a instrainarii mijloacelor de transport la nivelul Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 58/04.06.2018 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Primariei Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 60/04.06.2018 cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frecatei care participa la implementarea proiectului: “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, J -
» Dispozitia nr. 61/04.06.2018 privind constituire comisiei de inventariere in vederea preluarii gestiunii bunurilor apartinand Bibliotecii Comunei Frecatei si gestiunea caminelor culturale apartinand Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 62/04.06.2018 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei și dna. Rusa Ileana, consilier personal al primarului -
» Dispozitia nr. 63/11.06.2018 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Maxim Niculeta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Baciu Ion -
» Dispozitia nr. 64/11.06.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Moroianu Ioana – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 65/13.06.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna. Stan Ileana -
» Dispozitia nr. 70/22.06.2018 privind incetarea ajutorului social al dlui. Paraipan Constantin -
» Dispozita nr. 71/02.07.2018 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite dlui. Baciu Ion – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 72/02.07.2018 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei si doamnei Meregiu Daniela -
» Dispozitia nr. 73/04.05.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Zibileanu Marin persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 75/03.07.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Dumbrava Rada– persoană cu handicap grav -
» Dispozita nr. 77/04.07.2018 privind constituirea si numirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor in baza contractului de lucrari nr. 35/04.05.2018 -
» Dispozitia nr. 81/04.07.2018 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor -
» Dispozitia nr. 82/04.07.2018 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 84/12.07.2018 Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Olteanu Lucica in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Bumbaru –Dandes Paulina -
» Dispozitia nr. 87/20.07.2018 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 88/30.07.2018 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Gaman Valeria in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Pavlov Ileana -
» Dispozitia nr. 89/30.07.2018 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Autorizatiei de Construire nr. 16/4154 din 29.05.2018 -
» Dispozitia nr. 90/01.08.2018 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecăţei și dna. Butan Alina, consilier personal al primarului -
» Dispozitia nr. 91/31.07.2018 privind constituire comisiei de inventariere in vederea preluarii gestiunii bunurilor apartinand Bibliotecii Comunei Frecatei si gestiunea caminelor culturale apartinand Comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 96/03.08.2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI INTERN -
» Dispozitia nr. 99/20.08.2018 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Frecăţei, în data de 20.08.2018 -
» Dispozitia nr. 100/30.08.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap dnei. Mehedintu Elena-Isabela persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Culea Georgeta -
» Dispozitia nr. 101/14.09.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap minorului Rosu Matteo-Alexandru persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 108/14.09.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna. Chemil Refica -
» Dispozitia nr. 109/24.09.2018 privind incetarea ajutorului social al dlui. Grigoras Ion -
» Dispozitia nr. 111/28.09.2018 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Miron Vasilica in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Miron Dumitru -
» Dispozitia nr. 114/01.10.2018 privind incetarea raportului de serviciu dnei. Sava Anca, prin acordul partilor -
» Dispozitia nr. 119/04.10.2018 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Frecatei -
» Dispozitia nr. 123/15.10.2018 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri -
» Dispozitia nr. 124/16.10.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Iliev Florin persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Iliev Vasile -
» Dispozitia nr. 125/16.10.2018 privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnului Alecse George persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 126/17.10.2018 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie -
» Dispozitia nr. 127/17.10.2018 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Curtiu Bianca Sofica -
» Dispozitia nr. 129/18.10.2018 privind componenta comisiei de inventariere a patrimoniului unutatii administrativ-teritoriale a Comunei Frecatei pentru anul 2018 -
» Dispozitia nr. 132/25.10.2018 pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Andrei Sofia – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 138/05.11.2018 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Despinoiu Marin -
» Dispozitia nr. 139/05.11.2018 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Filip Marin -
» Dispozitia nr. 145/12.11.2018 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite dlui. Miron Niculaie – persoană cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 147/14.11.2018 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Sofian Gheorghe -
» Dispozitia nr. 1/04.01.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Moroianu Elena [...] -
» Dispozitia nr. 2/04.01.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Verban Eftimia [...] -
» Dispozitia nr. 3/04.01.2019 privind desemnarea persoanelor responsabile [...] -
» Dispozitia nr. 4/11.01.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare cunvenite -
» Dispozitia nr. 8/15.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare [...] -
» Dispozitia nr. 9/17.01.2019 privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 11/23.01.2019 privind gestionarea unor formulare financiar-contabile pe anul 2019 -
» Dispozitia nr. 12/23.01.2019 pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite [... -
» Dispozitia nr. 13/23.01.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 16/30.01.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui Nedelcu Ionel [...] -
» Dispozitia nr. 61/01.02.2019 pentru incetarea platii indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 62/05.02.2019 privind instituirea curatelei asupra persoanei varstnice [...] -
» Dispozitia nr. 63/06.02.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 66/08.02.2019 angajarea cu contract individual de munca a doamnei Tudor Angelica-Nadia [...] -
» Dispozitia nr. 69/19.02.2019 privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre comuna Frecatei si dna Vologa Marusia [...] -
» Dispozitia nr. 70/22.02.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap dnei. Curleanca Elena [...] -
» Dispozitia nr. 71/25.02.2019 pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 72/28.02.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap [...] -
» Dispozitia nr. 73/11.03.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap [...] -
» Dispozitia nr. 74/12.03.2019 privind imputernicirea doamnei Toada Cornelia [...] -
» Dispozitia nr. 75/13.03.2019 privind incetarea contractului individual de munca [...] -
» DIspozitia nr. 77/19.03.2019 angajaraea cu contract individual de munca a dlui. Bruma Ion [...] -
» Dispozitia nr. 78/18.03.2019 privind desemnarea doamnei Moroianu Nicoleta-Daniela [...] -
» Dispozitia nr. 82/26.03.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap dlui. Alanei Georgian-Ionut [...] -
» Dispozitia nr. 83/26.03.2019 privind constituire comisiei de evaluare a ofertelor [...] -
» DIspozitia nr. 84/26.03.2019 privind constituire comisiei de evaluare a ofertelor [...] -
» Dispozitia nr. 85/26.03.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 89/11.04.2019 privind inaintarea situatiilor cheltuielilor pe obiectiv [...] -
» Dispozitia nr. 90/19.04.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap [...] -
» Dispozitia nr. 91/19.04.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 92/19.04.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 94/19.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj [...] -
» Dispozitia nr. 95/24.04.2019 privind numirea dirigintelui de santier [...] -
» Dispozitia nr. 98/10.05.2019 privind numirea dirigintelui de santier [...] -
» Dispozitia nr. 102/17.05.2019 privind desemnarea persoanei responsabile [...] -
» Dispozitia nr. 104/31.05.2019 privind incetarea platii alocatie pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 105/31.05.2019 pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 119/15.07.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la indeplinire [...] -
» Dispozitia nr. 121/23.07.2019 privind incetarea ajutorului social al dnei. Ghiban Dumitra -
» Dispozitia nr. 122/23.07.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 124/29.07.2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap domnului Filip Marian Paul [...] -
» Dispozitia nr. 125/29.07.2019 privind instituirea curatelei si numirea dlui. Eftuch Catalin [...] -
» Dispozitia nr. 126/29.07.2019 privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Olteanu Lucica [...] -
» Dispozitia nr. 127/29.07.2019 pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 128/29.07.2019 pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite [...] -
» Dispozitia nr. 129/29.07.2019 privind aprobarea rectificarii actului de nastere nr. 45/1953 [...] -
» Dispozitia nr. 133/20.08.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii [...] -
» Dispozitia nr. 134/23.08.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii [...] -
» Dispozitia nr. 138/06.09.2019 privind numirea reprezentantului din cadrul Primariei Frecatei [...] -
» Dispozitia nr. 139/06.09.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 140/10.09.2019 privind aprobarea rectificarii actului de casatorie nr. 14/1948 [...] -
» Dispozitia nr. 141/16.09.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la indeplinire [...] -
» Dispozitia nr. 144/16.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral [...] -
» Dispozitia nr. 145/16.09.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la indeplinire [...] -
» Dispozitia nr. 156/07.10.2019 privind reincadrarea in functia publica de conducere [...] -
» Dispozitia nr. 157/07.10.2019 cu privire la numirea doamnei Chiriac Mariana [...] -
» Dispozitia nr. 158/07.10.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 176/18.11.2019 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie [...] -
» Dispozitia nr. 179/19.11.2019 privind incetarea contractului individual de munca [...] -
» Dispozitia nr. 195/17.12.2019 privind componenta comisiei de inventariere [...] -
» Dispozitia nr. 196/17.12.2019 privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor [...] -