PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Frecatei este situata in partea centrala a judetului Tulcea si ocupa o suprafata totala de 12.880 ha. Este invecinata la nord cu teritoriul administrativ al comunei Somova si teritoriul administrativ al orasuli Tulcea, la sud cu teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu si teritoriul comunei Nalbant, la est cu teritoriul municipiului Tulcea, la vest cu teritoriul comunei Izvoarele.
    In componenta comunei intra patru sate: Frecatei (resedinta de comuna), situat la 19 km fata de Tulcea; Cataloi, situat la  12 km de Tulcea; Posta, aflat la 2 km de resedinta de comuna si Telita, la 18 km de Frecatei.
    Localitatea se dezvolta pe o vale larga, valea Telita, atat spre nord cat si spre sud dezvoltandu-se versanti largi. Cota maxima este atinsa in dealul Frecateilor (+ 118.50 m r.M.N.).
    Teritoriul administrativ al comunei Frecatei se incadreaza in zona climei continentale de stepa. In general clima este mai racoroasa, mai umeda decat in restul Dobrogei. Iarna, caracterul eolian este dat de masele de aer polar ce vin dinspre N-NE, vara vanturile sufla mai ales din SE si NE.
    In partea de est si centrala intalnim o vegetatie saraca reprezentata de vegetatia ierboasa si de animale mici de campie. Aceasta zona prezinta importanta pentru dezvoltarea zootehniei prin suprafete de pasune. In partea de vest, unde relieful este de tip deluros, se intalnesc paduri de fag si de stejar.
    Din punct de vedere socio-economic si geomorfologic, comuna Frecatei se incadreaza in structura generala a localitatilor din zona continentala a judetului Tulcea, neavand o caracteristica specifica  care sa o diferentieze de restul comunelor.
    Distanta de la centrul de judet la centrul de comuna este de 18 km, pe DJ-229A. Distanta intre localitatile componente ale comunei Frecatei este de 5 km, satul Cataloi fata de resedinta; Posta 2 km si Telita 8 km fata de resedinta.
    Comuna este condusa de autoritatile administratiei publice locale, respectiv Consiliul Local ca organ deliberativ si Primar ca organ executiv, care functioneaza in unitatea administrativ teritoriala a comunei Frecatei care conduc activitatea comunei in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 si a celorlalte acte normative elaborate de organe ierarhice.

    Scurt Istoric
    Localitatea Frecatei face parte din Podisul Dobrogei.
    Urme de locuire pe teritoriul comunei Frecatei dateaza din epocile geto-daca si romana pentru ca in epocile ulterioare sa fie atestata continuitatea de popoarele de pe acest teritoriu.
    Din antichitate si pana astazi, partea nordica si cea centrala a Dobrogei au constituit zone intens populate care ofereau posibilitati de legatura intre centrele  vitale ale regiunii.
    Teritoriul comunei Frecatei adapostea un drum de acces care traversa Dobrogea de la est la vest, dar si de la nord la sud de comuna Somova, pe valea Telita, spre cetatea Noviodunum (Isaccea).
    In toate hartile statistice, etnografice si de razboi care mentioneaza localitatea in secolul XIX, Frecatei apare marcata ca asezare romaneasca, care facea parte din cazaua Tulcea cu administratia la Silistra. La inceputul secolului XX, localitatea isi mentine denumirea actuala si este mentionata ca avand o populatie de 4150 locuitori de religie ortodoxa, majoritatea fiind agricultori si crescatori de animale. Populatia era compusa din romani, bulgari si rusi. Astfel, la o populatie de  4150 locuitori, romani erau  3620,  320 erau bulgari si 210  rusi.
     Dupa primul razboi mondial, localitatea se va reface, aici functionind in perioada interbelica Cooperativa "Taranul Liber", ce va avea menirea de a ajuta taranii in vederea lucrarii pamantului.
    Din punct de vedere al relatiilor dintre localitatile componente si centrul de comuna acestea sunt usor de realizat prin apropierea de maximum 8 km intre cea mai indepartata localitate componenta si localitatea Frecatei.
    Manastirea Celic-Dere care este trup component al comunei si reprezinta un punct turistic de interes frecventat de catre turistii pe relatia Galati - Tulcea si Constanta - Tulcea este usor accesibila cu mujloace auto proprii ale turistilor cat si ale transportului in comun fiind in imediata apropiere a drumului judetean 229A.
    Nu sunt necesare trasee noi de drumuri de interes judetean sau comunal, actuala retea asigurand toate relatiile in teritoriu.
    Comuna Frecatei are forma de relief de ses si deal, padure, apa curgatoare, paraul Telita, mai multe izvoare de padure cu debit de apa redus. Majoritatea dealurilor sunt impadurite sau cultivate cu vita de vie.
    Teritoriul comunei se afla pe partea superioara a paraului Telita, intr-o zona cu relief destul de pronuntat. In general, formele de relief coboara la vest si est si  totodata spre albia paraului
    Reteaua hidrografica din aceasta zona are orientarea generala N-NV, E-SE, in stransa legatura cu  configuratia formelor de relief. Cursurile de apa, cu debit permanent spre putine si reprezentate in principal de paraul Telita.
    Valea atinge o latime de circa 500 m, in zona satului Telita, unde terenul este mai inalt, largindu-se pana la 2 km spre est. Dupa ploi indelungate se produc inundatii usoare provocate de parau si de torentele ce se formeaza pe versantii ducand la un puternic proces de eroziune al solului.
    Teritoriul comunei Frecatei se incadreaza in zona climei continentale de stepa, ce cuprinde pertea de N-V a Dobrogei. In general clima este mai racoroasa, mai umeda decat in restul Dobrogei.
    Suprafata totala a comunei este de  12.880 ha din care si 750.70 ha teren intravilan, dupa cum urmeaza:
 • Cataloi - 297.3 ha
 • Frecatei - 204 ha
 • Posta - 135 ha
 • Telita - 114.4 ha
    S-a propus extinderea intravilanului localitatii Cataloi, suplimentarea zonei rezidentiale din zona de nord-vest a localitatii Frecatei, la Telita un teren a fost propus cu functiunea de "vatra apicola" care a fost finalizata prin elaborarea PUG la nivel de comuna.
     Populatia comunei este de 5344 locuitori din care:
 • Cataloi - 474
 • Frecatei - 454
 • Posta - 338
 • Telita - 365
    Distributia locuitorilor pe sexe:
 • femei - 2856
 • barbati - 2479
    Din totalul populatiei in comuna  locuiesc si nationalitati precum: ucrainieni - 519; aromani - 86.
    Localitatile componente asemeni majoritatii localitatilor judetului au suferit urmatoarele modificari.
 • scaderea numarului populatiei in procente de la 5% la 15% si a populatiei active cu pana la 50%.
 • diminuarea activitatilor economice
 • divizarea proprietatii colective asupra pamantului cu repercursiuni asupra productiilor vegetale si animale, precum si a nivelului degradarii terenului agricol
 • cresterea numarului solicitantilor de autorizatii de constructie pentru locuinte individuale
 • cresterea cererilor de retrocedare a terenurilor din extravilan care inainte de 1973 erau situate in intravilanul localitatii
    In prezent alimentarea cu apa a localitatii Frecatei este rezolvata prin captarea apei de sursa subterana. Sursa de apa este amplasata in vecinatatea albiei paraului Telita, in amonte de localitatea Frecatei, sunt doua foraje F1 si F2 amplasate intr-o zona neinundabila.
    In localitatea Posta alimentarea cu apa este asigurata prin captarea apei din sursa subterana, reprezentata prin doua foraje F1 si F2, amplasate intr-o zona inundabila.
    In localitatea Cataloi, alimentarea cu apa este asigurata prin captarea apei din subteran, bazinul hidrografic din care apa este captata prin doua foraje F1 si F2 de adancime, foraje situate in extravilanul localitatii, intr-o zona neinundabila.
    Localitatea Telita dispune in prezent de o sursa de alimentare cu apa din subteran. Sursa de alimentare cu apa este constituita din trei foraje F1, F2, F3. Apa captata din foraje este pompata intr-un bazin la diferenta de nivel de 112 m.
    Localitatile componente ale comunei Frecatei nu dispun de un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere.
    In viitoar populatia comunei frecatei va beneficia de gaze naturale. In anul 1998 s-a intocmit un Studiu Tehnico-Economic privind infiintarea distributiei de gaze naturale, studiu aprobat de oeganele autorizate, al carei beneficiar este Consiliului Local al comunei Frecatei.
    Locuitorii comunei isi asigura existenta din urmatoarele activitati: cultivarea pamantului, cresterea animalelor, activitati comerciale, prestari de servicii, salariati, pensionari, someri, liber profesionisti, beneficiari de ajutor social.
    Din punct de vedere economic, comuna Frecatei are un profil preponderent agricol, activitatile de tip industrial fiind slab reprezentate. In localitatea Frecatei activitatea de baza este agricultura pe suprafetele de teren aflate in posesia persoanelor fizice improprietarite in baza Legii nr. 18/1991 care lucreaza pamantul in forma asociativa sau individuala. Localitatea Posta are o activitate identica cu cea a localitatii Frecatei. Localitatea Telita, pe langa activitatea agricola de baza in stransa legatura cu apropierea fondului forestier de la limita vestica a teritoriului comunal prezinta si activitati de exploatare si prelucrarea lemnului. Localitatea Cataloi strans legata de pozitia fata de DN 22 si DN 22A precum si existenta garii CFR are o activitate mixta de tip industrial si depozitare care este reprezentata intr-un trup distinct al localitatii Cataloi respectiv Moara de faina de cantitate mare, Silozul Cataloi si Depozitul de produse petroliere apartinand SC Gevo Petrol SRL Tulcea, SC Delta Mar Tulcea, SC Giva SRL Tulcea, societati cu profil agricol.
    In toate localitatile sus prezentate fostele amenajari agricole ale CAP-urilor precum si sectoarele zootehnice au fost dezafectate in proportie de pana la 80%, astfel ca in prezent cresterea animalelor se face in gospodariile individuale, iar activitatile de tip prestatii mecanice pentru agricultura se desfasoara in societati comerciale mici si unitati de prestari servicii.
    Reteaua de circulatie de pe teritoriul comunei Frecatei este structurata pe doua cai importante de transport.
 • linia CFR de transport marfa si calatori pe relatia Medgidia-Tulcea cu gara de calatori si triaj de marfuri in localitatea Cataloi.
 • DN 22 pe relatia Tulcea-Constanta tangent cu localitatea Cataloi.
 • DN 22A pe relatia Cataloi-Topolog-Harsova ce trece prin localitatea Cataloi
 • DJ 229A pe relatia Cataloi-Frecatei-Posta-Telita pana la intersectia cu DN 22 de pe relatia Smardan-Tulcea.
 • Atat circulatia pe CFR cat si cea rutiera asigura legaturi usoare cu municipiul Tulcea cat si cu celelalte localitati ale judetului sau ale atrii.