PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

Atributii secretar

SECRETARUL COMUNEI INDEPLINESTE, IN CONDITIILE LEGII NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, URMATOARELE ATRIBUTII:

1. Avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile Consiliului Local;

2. Participa la sedintele Consiliului Local;

3. Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul Local si primar, precum si intre acestia si prefect;

4. Organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor primarului;

5. Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la pct. 1), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Asigura procedurile de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor Consiliului Local si redacteaza hotararile Consiliului Local;

7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

8. Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul Local si primar.