Programe strategii proiecte


Planul Strategic Instituțional 2023 - 2027
realizat în cadrul proiectului "Dezvoltarea calităţii serviciilor şi digitalizarea acestora în administraţia publică locală Frecăţei", cod proiect 155111

 

   Planul Strategic Instituțional (PSI) este un document de management şi de programare bugetară internă a unei instituții, pe termen mediu. PSI, care vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Planul oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei.
   PSI îşi propune să facă trecerea de la un management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate. Planul Strategic Instituțional reprezintă un instrument de management și de programare bugetară, care se concentrează pe eficientizarea utilizării resurselor Administrației Publice Locale, în așa fel încât să se maximizeze rezultatele scontate de misiunea pe care autoritatea și-o setează.
   Elaborarea prezentului document este efectuată în conformitate cu prevederile legislației cadru în vigoare, respectând structura propusă în Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală (2018). După cum am menționat anterior, conform legislației în vigoare, Planul Strategic Instituțional reprezintă un document de management și de programare bugetară internă a unei instituții, pe termen mediu. Concret, prezentul Plan Strategic Instituțional reprezintă documentul de management și de programare bugetară internă a Primăriei Comunei Frecăței, elaborat pentru perioada 2023-2027. Prin prezentul document, se urmărește crearea cadrului strategic pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate și indicatori, planul oferind o imagine clară a politicilor, angajamentelor și a măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul Primăriei Comunei Frecăței.


  >>> Planul Strategic Instituțional, comuna Frecăței, județul Tulcea