Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BABII RAMONA-CRISTINA referent superior Compartiment asistență socială da
2 BUTAN SORIN referent superior Compartiment impozite și taxe da
3 BUTAN DANA inspector asistent Compartiment impozite și taxe da
4 CERGAU GEORGE-COSMIN secretar general al comunei secretar general al comunei da
5 CHIRIAC MARIANA consilier debutant Compartiment achiziții publice da
6 DĂLCĂRAN CORINA inspector asistent Compartiment buget și contabilitate da
7 MOROIANU NICOLETA-DANIELA referent superior Compartiment stare civilă da
8 MOROZENCU CARMEN referent superior Compartiment registrul agricol da
9 RUSU ANTONETA-CORINA inspector asistent Compartiment achiziții publice da
10 STOIAN PAULA referent superior Compartiment urbanism da
11 TODA CORNELIA referent superior Compartiment buget și contabilitate da