Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 CERGAU GEORGE-COSMIN secretar general secretar general da
2 MOROIANU NICOLETA-DANIELA referent superior Compartiment stare civilă da