Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BABII RAMONA-CRISTINA referent superior Compartiment asistență socială da
2 BUTAN DANA inspector asistent Compartiment impozite și taxe da
3 CERGAU GEORGE-COSMIN secretar general al comunei secretar general al comunei da
4 CHIRIAC MARIANA consilier debutant Compartiment achiziții publice da
5 DĂLCĂRAN CORINA inspector asistent Compartiment buget și contabilitate da
6 MOROIANU NICOLETA-DANIELA referent superior Compartiment stare civilă da
7 MOROZENCU CARMEN referent superior Compartiment registrul agricol da
8 RUSU ANTONETA-CORINA inspector asistent Compartiment achiziții publice da
9 STOIAN PAULA referent superior Compartiment urbanism da
10 TODA CORNELIA referent superior Compartiment buget și contabilitate da